Ph.d.-forsvar: Anne Kirstine Rønn

"The struggle of unifying people in fragments: Challenges to international solidarity in the 2019 Lebanese October uprising” er emnet for Anne Kirstine Rønns ph.d.-forsvar.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 9. september 2022,  kl. 14:15 - 16:00

Sted

A1, bygning 1333

Anne Kirstine Rønn Foto: Privat
Anne Kirstine Rønn Foto: Privat

Anne Kirstine Rønn forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen "The struggle of unifying people in fragments: Challenges to international solidarity in the 2019 Lebanese October uprising”. Forsvaret afholdes på engelsk.

Forsvaret er offentligt og alle er velkomne! Efter forsvaret er Institut for Statskundskab vært ved en reception.

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Simon Mabon, Lancaster University
  • Lektor Tamirace Fakhoury, Aalborg University
  • Professor Lasse Lindekilde, Aarhus Universitet (forperson)