CODE
Conflict and
democratization

Konflikt og demokratisering i det 21. århundrede


Hvordan fremmer man demokratisering, uden at det øger risikoen for voldelige konflikter? Det er det centrale og yderst aktuelle spørgsmål, som forskere fra Aarhus Universitet vil undersøge sammen med internationale kolleger og praktikere i et nyt strategisk forskningsprojekt. 

To af de vigtigste målsætninger for dansk og vestlig udenrigspolitik er at fremme demokratisering og hindre voldelige konflikter. Tidligere forskning har vist, at demokratiseringsprocesser har en tilbøjelighed til at udløse konflikter, ja nogle gange ligefrem borgerkrige. Hvordan skal man tackle dette dilemma? Er det muligt at få både fred og frihed på én gang? Og kan vestlige regeringer og NGO’er medvirke til at forhindre eller bilægge konflikter uden at tilsidesætte hensynet til demokrati?

Professor i statskundskab, Jørgen Møller, står i spidsen for det kollektive forskningsprojekt Conflict and Democratization (CODE), som netop har modtaget 16 millioner kroner fra Innovationsfonden til at analysere disse spørgsmål. Projektets fokus er rettet imod ikke-militære tiltag, og et løbende samarbejde med praktikere fra internationale NGO’er og Udenrigsministeriet skal bidrage til at gøre forskningsresultaterne relevante for konkrete beslutninger og aktiviteter. 

”CODE samler otte forskere ved institut for statskundskab og har derudover tilknyttet en række internationale topforskere. Forankringen på instituttet vil lette den løbende koordinering og gøre det muligt at arrangere internationale workshops og konferencer i Aarhus med deltagelse af både internationale kapaciteter inden for forskningsområdet og repræsentanter for internationale NGO’er. Det bliver utroligt spændende at være en del af”, udtaler Jørgen Møller.

I samarbejde med praktikere fra NGO’er og Udenrigsministeriet vil projektet i særdeleshed fokusere på faktorer, der kan påvirkes af aktører (herunder internationale) på kort og mellemlang sigt. Hvordan kan man eksempelvis styrke civilsamfundsgrupper uden at bidrage til at aktivere latente konflikter mellem forskellige befolkningsgrupper? Er nogle valgsystemer mindre konfliktskabende end andre i eksempelvist etnisk eller religiøst splittede samfund? Og hvordan kan man bremse og eventuelt bilægge eskalerende konflikter uden at undergrave de videre perspektiver for demokratisering? 

”Den seneste udvikling i Ukraine illustrerer med al tydelighed, hvor konfliktfyldte demokratiseringsprocesser kan være. For at kunne imødegå og forhindre den slags konflikter, er vi nødt til at blive klogere på hvilke forhold, der udløser dem, og ikke mindst hvad vi kan gøre for at forhindre dem.”, udtaler Lektor Jakob Tolstrup, der som et led i projektet skal arbejde med blandt andet internationale påvirkninger af demokratiseringsprocesser og borgerkrige.

Budget: 23 mio. kr.
Innovationsfondens investering: 16 mio. kr.
Varighed: 4 år, med startdato 1/4, 2015

Se projektbeskrivelse.

Kort præsentation af projektet.