Vinderen af 10.000 kroner er fundet

Rikke Hansen blev den heldige vinder af 10.000 kroner. Hendes navn er trukket tilfældigt ud blandt de mange ingeniørstuderende, som havde svaret på spørgsmålene i den spørgeskemaundersøgelse, som i september måned blev sendt ud til alle Danmarks nyoptagne ingeniørstuderende.

De mange besvarelser giver en indsigt i de ingeniørstuderendes forudsætninger og forhåbninger i starten af deres uddannelsesforløb. Det er viden, som skal komme de ingeniørfaglige uddannelsesmiljøer til gavn og bidrage til, at de kan gøre danske ingeniøruddannelser endnu bedre.

CFA's arbejde med ingeniøruddannelse indgår i forskningsprojektet PROCEED, som foregår i et samarbejde mellem forskere fra hele landet. PROCEED er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd og kører frem til 2013.

Rikke Hansen læser til civilingeniør i byggeteknologi på DTU.