Nyhed

Evaluering af de danske GTS-institutter

Dansk Center for Forskningsanalyse har i 2022-2023 på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opdrag gennemført evalueringer af de syv GTS-institutter og det samlede GTS-net.

Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) har i 2022-2023 på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opdrag gennemført evalueringer af de syv GTS-institutter og det samlede GTS-net. Evalueringen har til formål at styrke og nyttiggøre GTS-kundernes, GTS-samarbejdspartnernes, styrelsens og GTS-institutternes viden om institutternes styrker, udfordringer og potentialer med henblik på at opnå en effektiv varetagelse af GTS-opgaven. GTS-opgaven er – som en central del af den danske indsats for at skabe de bedste betingelser for innovation i dansk, teknologibaseret erhvervsliv – at accelerere erhvervslivets anvendelse af ny viden og teknologi.

I forløbet er gennemført selvevalueringer foretaget af GTS-institutterne, kundesurvey-undersøgelser, interviews med GTS-direktører og -medarbejdere, med GTS følgegruppemedlemmer fra eksterne organisationer, og rundbordsdrøftelser med repræsentanter fra virksomheder og andre innovationsaktører. 

Evalueringens analyser og resultater udmøntes i individuelle evalueringer af hvert institut, samt denne tværgående evaluering og ligeledes en kort tematisk evaluering dækkende alle syv institutter. Links til den tværgående evaluering og den korte tematiske evaluering kan findes her.