Business R&D and Innovation

Analyse af erhvervslivets innovationsaktivitet på subregionalt niveau

Projektet har til formål at udvide det kvantitative datagrundlag om erhvervslivets innovationsaktivitet på landsdelsniveau og subregionalt niveau samt undersøge mulighederne for at levere input til policy making på subregionalt niveau, bla. gennem brug af sammensatte og branchekorrigerede indikatorer. Data fra innovationsundersøgelsen i dansk erhvervsliv (CIS2006) anvendes til det formål. Projektet gennemføres i samarbejde med Regional Udvikling v/Region Midtjylland (RuRM) og relevansen for både den generelle overvågning af vækstvilkårene i denne region og for flere konkrete projekter (bl.a. innovationsstrategi, viden-samarbejde, it-satsning og brugerdreven innovation) vil blive afprøvet.

Projektet er delt op i tre dele:

  1. Generering af landsdels- og subregionale tabeller på innovationsdata fra CIS2006.
  2. Udvikling af typologier af virksomheder ud fra disses tilgang til innovation (“innovationsmåder”).
  3. Udvikling af grundlag for policy making på landsdelsniveau og subregionalt niveau vha. sammensatte og branchekorrigerede indikatorer.

Ad. 1
Tabellerne er defineret i samarbejde med RuRM og udarbejdes af CFA.

Ad. 2
Udviklingen af nye typologier tager bla. udgangspunkt i ”Doing, Using and Interacting” tilgangen, og en ”Science and Technology-based Innovation” tilgang til innovation udviklet af Bengt-Åke Lundvall mfl. ved AAU. Desuden udvikles de sammensatte indikatorer fra det nordiske NIND-projekt ift. oplysningerne i CIS2006. Udviklingsarbejdet foregår i et samarbejde mellem RuRM og CFA. CFA varetager data-behandlingen, mens tolkning af data foregår i et samarbejde mellem de to parter.

Ad. 3
En række store lande laver regional innovationspolitik for områder og befolkninger, der er på størrelse med Danmark. Projektet vil søge at påvise mulighederne for at lave en aktiv innovationspolitik, som differentieres på langt mindre geografiske enheder end internationale studier på regional innovation. Det vil blive søgt påvist, at der er så forskellige karakteristika i de 8 subregioner i Region Midtjylland, at der er basis for forskellige policy-initiativer i de forskellige regioner – og tilsvarende på landsplan.
Resultaterne af disse analyser vil blive teoretisk funderede og indeholde konkrete policy-anbefalinger, som Region Midtjylland kan anvende. RuRM vil være sparrings-, erfarings- og diskussionspartnere i dette analysearbejde.

Samarbejdspartnere:
Regional Udvikling v/Region Midtjylland (Ina Drejer og Jan Dalskov)

Finansiering:
Halvdelen finansieres af Regional Udvikling v/Region Midtjylland.

Tidsramme:
Projektet er startet 1. november 2008.
I april 2009 foreligger foreløbige resultater. Del 2 og 3 viderebearbejdes i resten af 2009.

Projektdeltagere, CFA:
Forskningsleder Peter S. Mortensen
Forskningsleder Ebbe Krogh Graversen

Publicering, forventet:
Tabelværk over den subregionale innovation i Danmark (elektronisk).
WP om typologier af virksomheder mht. deres tilgang til innovation.
WP om mulighederne for policy-anbefalinger på subregionalt niveau.
Artikel om policy-anbefalinger på subregionalt niveau.