Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Titel

Post doc., Cand.theol., ph.d.

Primær tilknytning

Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Fagområder

 • Martin Luthers teologi
 • Æresbegrebet
 • Korsteologi og herlighedsteologi
 • Ære
 • Anerkendelse
 • Værdighed
 • Skam
 • Tillid
 • Retfærdiggørelseslære
 • Syndsbegrebet
 • Kristologi
 • Tro som absolut tillid
 • Den skjulte Gud - Deus absconditus
 • Teodicé
 • Postmoderne teologi
 • Gianni Vattimo
 • John D. Caputo
 • Tillidskultur
 • Velfærdssamfundets lutherske rødder
 • Katekismer
 • Pietisme
 • Erik Pontoppidan
 • Følelseshistorie
 • Kønshistorie
 • Luthers syn på kvinden
 • K.E. Løgstrup

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle