Jens Peter Andersen

Titel

Seniorforsker, Ph.d.

Primær tilknytning

Jens Peter Andersen

Fagområder

  • Bibliometri
  • Videnskabssociologi
  • Ulighed
  • Netværksanalyse
  • Social netværksanalyse

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Min forskning fokuserer på sociologiske tendenser og uligheder i det videnskabelige system, som det kommer til udtryk igennem publikationer, bevillinger og andre målbare elementer af forskningsprocessen. Jeg kombinerer primært bibliometriske metoder, social netværksanalyse og algoritmisk analyse af videnskabelig tekst til at analysere f.eks. kønsforskelle og problemstillinger omkring elitedannelser i forskning.

Uddannelse

Jeg underviser i social netværksanalyse på Institut for Statskundskab, hvor jeg også vejleder speciale- og ph.d.-studerende.

Kandidatstuderende med interesse for sociale netværk eller kvantitative undersøgelser af uligheder er altid velkomne til at kontakte mig.

Rådgivning

Jeg rådgiver ministerier, fonde, forskningsledere og mange andre interessenter om forskningsevaluering, udforskning af forskningspotentialer, kortlægninger af emneområder, og uligheder i forskning. Jeg har indgående kendskab til forskellighederne i forskningssystemet, og hvordan det påvirker den måde vi kan evaluere, sammenligne og diskutere kvalitet og impact.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle