Emilie Kristine Dyrlev Thorsen

Titel

Ph.d.-studerende

Primær tilknytning

Emilie Kristine Dyrlev Thorsen

Fagområder

  • Sundhedssociologi
  • Organisationssociologi
  • Videnssociologi
  • Udsatte borgere
  • Velfærdsstudier

Kontaktinfo

Mailadresse

Profil

Uddannet sociolog fra Københavns Universitet med rig erfaring inden for forskning og undervisning. Stor forskningsinteresse for velfærdsstyring, sundhedspolitik og udsatte borgere. Du kan tilgå mit CV her: https://cvupload.au.dk/uploads/AU545172/cv_emilie_dyrlev.pdf 

Forskning

Ph.d.-studerende, der forsker i, hvordan digitale værktøjer ændrer behandlingspraksisser i psykiatrien. Jeg undersøger, hvordan digitale værktøjer påvirker patienter og behandlere. Mit ph.d.-projekt tager afsæt i en stor spørgeskemaundersøgelse blandt patienter i psykiatrien samt etnografiske observationer og interviews med patienter og psykologer. 

Uddannelse

Rig undervisningserfaring inden for områderne: Kvantitative metoder, kvalitative metoder, videnskabsteori og sundhedssociologi. Stort fokus på at skabe et trygt undervisningsmiljø.