Rune Slothuus: Undervisning

Teaching areas:

Political behavior; public opinion; political psychology; political communication; political parties and elections; research design; experimental design.

Supervision of master's theses (in Danish):

Jeg vejleder primært specialer inden for politisk holdningsdannelse, politisk psykologi, politisk kommunikation og politiske partier. Metodisk er min ekspertise eksperimenter og spørgeskemaundersøgelser.