FORSKNING I STATSKUNDSKAB

På Institut for Statskundskab bestræber vi os på, at vores forskning er af så høj kvalitet som muligt og dækker det bredest mulige spektrum af statskundskabens forskellige discipliner.

Der lægges også vægt på, at forskningen faktisk formidles til andre, uanset om det er til forskerkolleger i Danmark og rundt omkring i verden, eller det er til andre, der af en eller anden grund er interesseret i vores arbejde og vore resultater.

Forskningsformidlingen foregår via internationale publiceringskanaler, i danske tidsskrifter og bøger, via indslag i radio og tv, indlæg i aviser eller på nettet samt i form af foredrag.

Ph.d.-studerende bidrager til bred forskningsprofil

Et vigtigt element i instituttets brede forskningsprofil er de mange aktive og dygtige ph.d.-studerende, der integreres mest muligt i instituttets daglige liv, og hvis forskning er en vigtig komponent, når man ser på, hvad vi beskæftiger os med.  

Internationalt forskningssamarbejde essentielt

Instituttet har gennem mange år lagt vægt på at sikre en solid international forankring af sin forskning, og der lægges derfor betydelige ressourcer i samarbejde med forskere i andre lande og publicering i internationale tidsskrifter og internationale antologier. Af samme grund har deltagelse i internationale konferencer og præsentation af forskningsresultater ved den slags lejligheder høj prioritet blandt instituttets forskere. Herved udbredes kendskabet til dansk politologisk forskning, samtidig med, at danske forskere nemmere bliver inddraget i internationalt samarbejde.  

Forskning og undervisning uløseligt forbundet

 Det er også et centralt princip på Institut for Statskundskab, at undervisningen i størst muligt omfang skal gennemføres af aktive forskere. Herved sikres, at undervisningen bygger på den nyeste erkendelse inden for faget.  

Presserelaterede spørgsmål

Ingrid Marie Fossum

Kommunikationsmedarbejder
M
H bygn. 1443, 317
P +4587165327
P +4521583874

Via nedenstående links kan du få mere at vide om, hvad der forskes i på Institut for Statskundskab, og hvilke resultater der er kommet ud af forskningen:

 • Individuelle forskerprofiler
  Vore forskeres profilsider på nettet indeholder oplysninger om den enkeltes specifikke forskningsområder og –interesser. Gå til instituttets medarbejderoversigt og klik på de enkelte forskeres navne. Se også afdelingsoversigten.
 • Forskningsprojekter
  Større projekter præsenteres på instituttets hjemmeside under menupunktet Forskningsprojekter.
 • Lokale ekspertlister
  Her finder du en oversigt over eksperter i aktuelle emner af samfundsvidenskabelig karakter, med hovedvægt på forskere fra Institut for Statskundskab. Gå til de lokale ekspertlister.
 • Find en forsker
  Aarhus Universitets "Find-en-forsker"-facilitet giver dig mulighed for at søge på bestemte emne som forskernavn.
 • Tidligere forskning
  Instituttets tidligere forskning (indtil 2006) præsenteres i vore årsberetninger. Klik her og vælg det ønskede årstal.