Deltagerinformation

Information til deltagere i undersøgelse om personlighed, online adfærd og syn på samfundet

På denne side kan du får yderligere informationer om undersøgelsen af danskernes personlighed, onlineadfærd og syn på samfundet. Undersøgelsen gennemføres af postdoc Steffen Borch Selmer og professor Michael Bang Petersen ved Aarhus Universitet.

På forhånd tak for din deltagelse.

Undersøgelsens formål og fordele

I den offentlige debat hører man tit, at politiske diskussioner online ofte er meget fjendtlige og aggressive. Man hører også, at sociale medier bidrager til, at politiske modstandere sjældnere lytter til hinanden, og at den ”demokratiske samtale” forværres online. Når man ser fjendtlig adfærd online, kan man nemt tænke, at ”sådan ville de her mennesker aldrig have opført sig, hvis de mødtes i virkeligheden”. Disse påstande ønsker vi at undersøge i indeværende studie.

Undersøgelsens dele og mulige risici

Undersøgelsen består af to dele. Dette er begyndelsen af den første del, hvor vi beder dig besvare et kort spørgeskema. I anden del beder vi dig deltage i en politisk diskussion med en anden dansker og efterfølgende udfylde endnu et kort spørgeskema. Samtalen foregår enten skriftligt eller via en videoforbindelse. Du skal derfor være tilpas med at snakke om politik med nogen, du muligvis er uenig med. Vi har som forskere ikke komplet kontrol over samtalen, eller hvordan denne foregår, hvorfor dette kan være generende. Hvis der mod forventning opstår krænkende eller truende adfærd under studiet, stiller vi en række professionelle ressourcer til din rådighed. Skulle dette ske, vil du blive kontaktet af forskerholdet. Du kan også selv kontakte os, hvis du ikke kontaktes umiddelbart efter diskussionens afslutning. I den forbindelse tilbyder vi adgang til psykologer ansat på Aarhus Universitet, der er vant til at arbejde med ofre for sådan adfærd. Du kan derfor forvente at være i trygge professionelle hænder, hvis du måtte opleve ubehag som følge af deltagelse i vores studie. Som beskrevet, vil dette være en samtale med en anden borger som dig.

Typen af data som indsamles og din anonymitet

Vi ønsker at indhente så meget data som muligt for at kunne undersøge mange forskellige aspekter af, hvorfor politiske diskussioner online ofte forekommer mere fjendtlige. Derfor indsamler vi både skriftlige diskussioner samt lydklip fra diskussioner via videoforbindelse. Din deltagelse er helt frivillig, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Epinion, hvorefter vi sletter dine oplysninger, hvis de ikke allerede er anonymiserede. Din deltagelse vil maksimalt tage 45 minutter, hvilket dækker begge spørgeskemaer og den politiske samtale. Dine svar vil ikke kunne kædes tilbage til dig, og de vil kun blive brugt til forskning og undervisning. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, får det først virkning fra dette tidspunkt og påvirker ikke lovligheden af vores behandling op til dette tidspunkt.

Hvor anvendes dine data?

Resultaterne formidles gennem forskningsartikler og offentlige oplæg, men du vil på ingen måde kunne identificeres på baggrund heraf. Et samlet datasæt offentliggøres efter undersøgelsens afslutning, sådan at andre forskere kan genskabe vores resultater og derved øge gennemsigtigheden af vores studie. Når data er offentliggjort, kan det også bruges i undervisningen af vores studerende. Grundet anonymisering af dine personoplysninger vil disse og dine øvrige svar ikke kunne kædes tilbage til dig.

Øvrige informationer og kontaktinformation

Rekrutteringen til studiet foretages af Epinion, og projektets finansieringskilde er Carlsbergfondet. Du er også velkommen til at kontakte Epinion via deres hotline for tekniske spørgsmål om undersøgelsen. Du er også velkommen til at kontakte de ansvarlige forskere på e-mail (selmer@ps.au.dk / michael@ps.au.dk).