Profil

Institut for Statskundskab er del af Aarhus BSS, ét af fire fakulteter på Aarhus Universitet. Aarhus BSS er indehaver af akkrediteringerne AACSB, AMBA, EQUIS for sine erhvervsrelaterede aktiviteter. 

Instituttet forsker og underviser inden for alle væsentlige fagområder af politologi og offentlig forvaltning. Instituttets forskere indgår i tætte samarbejder med såvel danske som internationale fagfæller. Instituttet prioriterer formidling af forskningsresultater til det politisk-administrative system og offentligheden generelt.

Instituttet har det overordnede ansvar for bachelor- og kandidatuddannelsen i statskundskab (cand.scient. pol.), kandidatuddannelsen i samfundsfag (cand.soc.) samt sidefagsuddannelsen i samfundsfag. Instituttet medvirker desuden i Fleksibel Master i Offentlig Ledelse (FMOL).

Instituttet forsker i komparativ politik, internationale relationer, offentlig forvaltning og ledelse, offentlig politik, politisk sociologi og metode samt politisk teori.

Institut for Statskundskab har altid lagt vægt på at fastholde en dynamisk og fleksibel forsknings- og undervisningsprofil, der karakteriseres af pluralisme og åbenhed.

Den forskning, der foregår ved instituttet, og som udgør grundlaget for den undervisning, der tilbydes, dækker derfor en bred vifte af statskundskabens emneområder og repræsenterer forskelligartede metodiske tilgange.

Dette medfører, at instituttet i sin forskning hurtigt kan tage nye problemstillinger op, efterhånden som de bliver synlige på den nationale og internationale politiske scene. Samtidig deltager instituttet aktivt i udviklingen i faget.

Den emne- og metodemæssige bredde i instituttets aktiviteter er også baggrunden for, at vore kandidater altid har kunnet forlade stedet med en generalistuddannelse, som har bevist sin duelighed igennem flere årtier. Den er ligeledes grundlaget for, at instituttet kan tilbyde en forskeruddannelse på internationalt niveau.

Instituttet har omkring 90 videnskabelige medarbejdere og 40 ph.d.-studerende.

Institutleder

Instituttet består af enheder fra: