Efter- og videreuddannelse

Institut for Statskundskab udbyder i samarbejde med Syddansk Universitet uddannelsen Master i offentlig ledelse. Læs mere her.

Aarhus BSS tilbyder desuden en lang række andre kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Du kan følge enkeltfag, sidefag, bachelor-, master- og diplomuddannelser tilrettelagt som fjern-, aften- eller weekendundervisning.

Læs mere på Aarhus BSS Executives hjemmeside.