Microfoundation

Dette projekt undersøger sammenhængen mellem borgere, politiske emner og politiske partier. Forholdet mellem vælgere og partier er et vigtigt aspekt af folkestyret. Typisk har politologer undersøgt, hvordan vælgernes karakteristika påvirker partivalget, hvor disse karakteristika forstås som stilling, uddannelse, egne økonomiske interesser og værdier. I de senere år har forskningen dog i stigende grad fokuseret på politiske emner (udlændige, dagpenge, efterløn) som forklaring på forholdet mellem partier og vælgere.

Påstanden er, at partier fokuserer på bestemte emner for at fastsætte den politiske dagsorden med henblik på at tiltrække nye vælgere. En afgørende svaghed ved denne tilgang er dog, at man ser bort fra borgernes forskellige karakteristika. Det er således svært at forstille sig, at alle borgere reagerer ens på de samme politiske emner. Den problemstilling er imidlertid ikke undersøgt i tilstrækkeligt omfang, hvorfor vi stadig mangler en overbevisende undersøgelse af, hvordan vælgernes karakteristika, politiske emner og partivalg hænger sammen.

Projektet undersøger og sammenligner, hvorledes vælgernes karakteristika påvirker deres opfattelse af emners vigtighed, og hvordan disse opfattelser efterfølgende bestemmer vælgernes valg af parti i fire europæiske lande. Projektet bidrager til at forstå, hvilke vælgere der stemmer på hvilket parti, når et bestemt emne dominerer den politiske debat eller er blevet brugt af de politiske partier til at tiltrække nye vælgere.