Afdelinger

Institut for Statskundskab er opdelt i en række afdelinger. Afdelingerne udgør den overordnede struktur for instituttets samlede virksomhed, der koordinerer undervisning, personaleforhold og overordnede forskningsstrategier. 

International Politik

Afdeling for International Politik arbejder med det internationale system samt stater og andre vigtige aktørers handlinger i systemet. Centrale problemstillinger er eksempelvis stabilitet og forandring, krig og fred, staters adfærdsdeterminanter, internationale forhandlinger og udenrigspolitik. Dertil kommer spørgsmål vedr. internationale udviklingsproblemer og forandringerne i den internationale økonomi m.m.

Afdelingsformand: Morten Valbjørn

Offentlig Forvaltning

Afdelingsformand: Vibeke Lehmann Nielsen

Komparativ Politik

Sammenlignende politik

Sektionsformand: Carsten Jensen

Politisk adfærd og institutioner

Sektionsformand: Rune Slothuus

Politisk Teori

Afdelingsformand: Tore Vincent Olsen 

Sociologi

Afdelingsformand: Gitte Sommer Harrits

Metode (undervisningssektion)

Formand: Lene Aarøe

Pol Intro (undervisningssektion)

Afdelingsleder: Rasmus Brun Pedersen

Center for forskningsanalyse

Centerleder: Niels Mejlgaard