Afdelinger

International Politik

Afdeling for International Politik arbejder med det internationale system samt stater og andre vigtige aktørers handlinger i systemet. Centrale problemstillinger er eksempelvis stabilitet og forandring, krig og fred, staters adfærdsdeterminanter, internationale forhandlinger og udenrigspolitik. Dertil kommer spørgsmål vedr. internationale udviklingsproblemer og forandringerne i den internationale økonomi m.m.

Institut for Statskundskab er opdelt i en række afdelinger. Afdelingerne udgør den overordnede struktur for instituttets samlede virksomhed, der koordinerer undervisning, personaleforhold og overordnede forskningsstrategier. 

Afdelingsformand: Morten Valbjørn

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Offentlig Forvaltning

Afdelingsformand: Vibeke Lehmann Nielsen

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Komparativ Politik

Sammenlignende politik

Sektionsformand: Carsten Jensen

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Politisk adfærd og institutioner

Sektionsformand: Rune Slothuus

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Politisk Teori

Afdelingsformand: Tore Vincent Olsen 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Sociologi

Afdelingsformand: Gitte Sommer Harrits

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Metode (undervisningssektion)

Formand: Lene Aarøe

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Pol Intro (undervisningssektion)

Afdelingsleder: Rasmus Brun Pedersen

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Center for forskningsanalyse

Centerleder: Niels Mejlgaard

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.