StatsRådet

StatsRådet er de studerendes fagråd ved Institut for Statskundskab, Aarhus BSS.

At vi er de studerendes fagråd betyder, at vi er en interesseorganisation, der har som formål at sikre de bedst mulige forhold for de studerende ved IFSK. Man kan lidt forsimplet sige at StatsRådet fungerer som et elevråd.

Den bedste måde at holde sig opdateret på StatsRådets arbejde og blive klogere på, hvad vi egentligt går og laver, er ved at følge os på StatsRådets Facebookside.

StatsRådets arbejde

StatsRådet har eksisteret siden starten af 1970'erne og består af 19 indvalgte medlemmer. Medlemmerne vælges af de studerende på IFSK ved den årlige generalforsamling i starten af oktober.

En vigtig del af StatsRådets arbejde består i at repræsentere de studerende i de forskellige medbestemmelsesorganer på universitetet som studienævnet og akademisk råd. Herigennem søger StatsRådet at sikre de bedst mulige rammer for de studerende.

Udover den formelle repræsentation står StatsRådet også for en mere uformel kontakt med institutledelsen, forskere og undervisere på statskundskab.

Endeligt er StatsRådet en del af Studenterrådet, som varetager de studerendes interesser på hele Aarhus Universitet. Her er det StatsRådets opgave at repræsentere de studerende på IFSK i studenterrådet, så de studerendes interesser varetages på alle universitetets niveauer.

Du kan læse mere om Studenterrådet på deres hjemmeside.

Møder

StatsRådet holder møde hver tredje uge, hvor forskellige studenterpolitiske emner diskuteres, og der tages beslutninger i aktuelle sager. Møderne er som udgangspunkt åbne for alle, så er der et punkt på  dagsorden, du brander særligt for, er du altid velkommen til at møde op.

Men StatsRådet er ikke kun politik og lange møder. Vi har vores eget kontor på Foreningsgangen, hvor vi ofte mødes over en kop kaffe eller en kold øl, ligesom kontoret altid er åbent for andre studerende på IFSK, når dagene på læsesalen bliver lidt for lange.

DJØF

StatsRådet er den lokale baggrundsgruppe for DJØF Studerende på Statskundskab og fungerer dermed som det naturlige bindeled mellem dig og din fagforening DJØF.