Kandidatforeningen på Statskundskab

Hvem er Kandidatforeningen?

Kandidatforeningen på Statskundskab er en forening for og af kandidatstuderende og studerende på 6. semester på Institut for Statskundskab, Aarhus BSS. Formålet med foreningen er at skabe et bedre studiemiljø på kandidatdelen samt at vedligeholde og forbedre de studerendes kompetencer og dermed aktivt deltage i at øge de studerendes muligheder for beskæftigelse efter endt studium.

Dette tilstræbes gennem afholdelse af en lang række faglige og sociale arrangementer i løbet af semestret. På den faglige front afholder vi blandt andet jobcrawls, arrangerer karrieremessen Vita Politica og tilbyder introduktioner til kernefag på kandidaten. De sociale arrangementer omfatter blandt andet forfester inden PF-fester, fællesgrill samt ikke mindst et halvårligt RUS-arrangement.

Kandidatforeningen i sin nuværende form blev stiftet og konstitueret i marts 2006 ved en generalforsamling. Foreningen er en videreførelse af den forhenværende Kandidatforening af 2003 på Institut for Statskundskab, Aarhus BSS. Den nyoprettede forenings fokus på målgrupper og formål er ændret markant i forhold til den forhenværende forenings.

Kandidatforeningens fokus ligger i dag på tre målgrupper: studerende på 6. semester og kandidatstuderende ved Institut for Statskundskab på Aarhus BSS samt færdiguddannede kandidater fra samme sted. Derved vil foreningen forsøge at knytte bånd mellem bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen samt mellem studietiden og livet som færdiguddannet kandidat. Relanceringen af foreningen og udvidelsen af foreningens målgruppe åbner muligheden for at tilbyde medlemskab til studerende på 6. semester, som dermed får en god mulighed for at blive en del af de ældre studerendes studiemiljø.

Bliv medlem af Kandidatforeningen

Alle statskundskabsstuderende på 6. semester og derover kan blive medlem af Kandidatforeningen. Som medlem af Kandidatforeningen får du mulighed for at deltage i foreningens faglige og sociale arrangementer.

Et medlemskab er livslangt og koster 20 kr. Det kan erhverves i forbindelse med vores arrangementer.

Velkommen til!

Kontakt Kandidatforeningen

Kandidatforeningen er til for din skyld! Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros vedrørende foreningens arbejde. Det kan også være, du har en god idé, som vi i fællesskab kan arbejde videre på.

Vi sidder i alle tilfælde klar på kandidatforeningifsk@gmail.com til at besvare dine henvendelser.