Værdigrundlag

Hvem vi er, og hvad vi laver

Kritisk Profil er en studenterforening, der arrangerer faglige aktiviteter for de studerende, typisk i form af foredrag og debatter

Arrangementerne behandler politilogisk, filosofisk eller sociologisk relevante emner, og har til formål at give en mere dybdegående behandling af de emner, der bliver taget op i det obligatoriske pensum, samt behandle emner, der bliver overset i det obligatoriske pensum

Foreningens værdigrundlag:

  • Kritisk profil sigter på at levere forskningsbaserede foredrag, der både er interessante og af høj faglig kvalitet.
  • Kritisk profil søger at forholde sig kritisk til de problemstillinger, der konstituerer statskundskab som videnskabelig disciplin
  • Kritisk Profil ønsker styrke evnen til at tænke selvstændigt ved at introducere til andre måder at se tingene på
  • Kritisk profil ønsker at give de studerende mulighed for at stifte bekendtskab med nyere samfundsmæssig forskning.
  • Kritisk Profil søger at berige studentermiljøet på Institut for Statskundskab ved Århus Universitet, ved at være rammen om et socialt aktivt fællesskab af særligt interesserede studerende, som både har plads til dybe faglige diskussioner og almindelig hyggesnak og samvær på tværs af semestrene.