Redaktionsmøder

Redaktionsmøde

I forårssemestret 2019 holder vi redaktionsmøde hver torsdag kl. 14.15-15.00 på Kandestøberens kontor på foreningsgangen (på foreningsgangen: bygning bygning 1332 lokale 020) Der er altid kage og friskbrygget Djøf-kaffe på Kanden. Alle studerende på IFSK er velkomne til at kigge forbi for at give inputs, byde ind med artikler eller for at snuse til Kandestøberen som forening.

Til møderne gennemgår vi i fællesskab idéer til artikler, temaer mm. Der afholdes redaktionsmøde en gang om ugen mellem hver udgivelse. Kandestøberen udkommer i begyndelsen af februar, marts, april, maj, september, oktober, november og december. Efter hver udgivelse evaluerer vi bladet som helhed og giver feedback på artiklerne.

Deadline ligger som udgangspunkt den sidste fredag i måneden.

Kom endelig forbi, hvis du har en journalist gemt i maven, kan lide at tegne eller tage billeder, er kreativ, har idéer til kommende udgivelser eller andre inputs til bladet. Kandestøberen er en social forening, som også mødes udover de ugentlige møder.

 

 

Fællesredaktionen

Kandestøberen samarbejder med en række undervisere og andre ansatte på IFSK, der i daglig tale kaldes fællesredaktionen. Denne udgøres af en lektor, en adjunkt, en Ph.D.-studerende, en administrativ medarbejder og to studerende. 

Redaktørerne og administratoren mødes med fællesredaktionen én gang om måneden, hvor vi evaluerer det netop udkomne blad og taler om skabelonen for det kommende blad. Dog er redaktionen uafhængig fra fællesredaktionen, hvorfor vi på redaktionen har frihed til at fastlægge bladets indhold.

I 2018/2019 er Fællesredaktionens medlemmer:

Lene Hjøllund som TAP’er

Viki Møller Lyngby Pedersen som Ph.D-studerende

Roman Senninger fra adjunktgruppen

Mette Skak (Lektor)

Helena Strømfeldt Lind (formand)

Ida Vind Petersen (administrator)

Najiba Akbari som repræsentant for de studerende