Foreninger

Across the Universe

er en kulturforening for studerende og ansatte ved Institut For Statskundskab (IFSK). Foreningen er både formidler af og ramme for kulturen på IFSK. Udover at arrangere fælles kulturelle oplevelser, f.eks. teaterbesøg, understøtter foreningen studerende og ansattes egne initiativer.

Idrætsforeningen Statskundskab

Idrætsforeningen Statskundskab er instituttets stolte fodboldforening. Foreningen er vokset støt siden sin stiftelse i 1997. Ud over en masse fodbold er foreningen også garant for en lang række sociale arrangementer i løbet af sæsonen og er således medvirkende til at skabe et stærkt socialt netværk på tværs af både alder, køn og semester. Det er ikke uden grund, at foreningens slogan lyder ”Altid større – aldrig for meget!”.

Foreningen JUL på IFSK

Jul på IFSK er foreningen, der står bag den årlige juledag på IFSK. Foreningen består både af en organisatorisk del, som står for at arrangere selve juledagen og julefesten, og en kreativ del, som står for at opsætte den legendariske julerevy.

Foreningen Kandestøberen

Instituttidsskriftet Kandestøberen er et blad for studerende og ansatte ved Institut for Statskundskab (IFSK), Aarhus Universitet. Bladet udkommer fire gange per semester i et oplag på omkring 800 trykte eksemplarer samt i en netudgave, som findes på instituttets hjemmeside. Studenterredaktionen består af 15-20 frivillige skribenter, hvoraf to redaktører er ansvarlige for udgivelsen.

Kandidatforeningen på Statskundskab

Kandidatforeningen på Statskundskab er en forening for kandidater fra - og kandidatstuderende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Foreningens mål er at styrke netværket mellem kandidater og kandidatstuderende.

Foreningen Kritisk Profil

har som sit formål at forøge det selvstændige og kritiske engagement blandt de studerende og at fremme samspillet mellem studerende og undervisere. Kritisk Profil arrangerer foredragsrækker og temadage og etablerer studiekredse.

Politologisk Bogformidling

er en bogformidling, der leverer stort set alle bøger til seminarer og undervisning samt tilbyder en bred vifte af sekundærlitteratur og spændende bogtilbud.

Politologisk Forening

er en upolitisk faglig og social forening for studerende og ansatte ved Institut for Statskundskab. Politologisk Forening (PF) arrangerer foredrag, caféaftener, fredagsbar, fester og studieture. Desuden ejer PF i fællesskab med Statsrådet 1/3 af den samfundsvidenskabelige kantine.

StatsRådet

er paraplyorganisationen for en række forskellige studenterpolitiske organisationer og lister på instituttet. StatsRådet repræsenterer de studerende i studienævn, institutbestyrelse og andre styrende organer på universitetet.