Nøgletal

Her kan søges statistiske oplysninger for følgende områder:

  • Studerende
  • Personale og forskning
  • Efter- og videreuddannelse
  • Udvekslingsstuderende
  • Økonomi
  • Areal
  • Statistik for fakulteterne
  • 5-års oversigter
  • Historiske tal