Nordisk rapport om 10 års forskningspolitisk debat

Den komparative undersøgelse af den forskningspolitiske debat i nordiske aviser fra perioden 1998-2007, som nu offentliggøres i en rapport fra NIFU, kan til en vis grad gøre krav på at være nyskabende, idet der inden for studier af forskning og forskningspolitik er meget få undersøgelser af den rolle som offentlig debat om forskningspolitiske spørgsmål spiller. Rapporten kan læses som en udforskning af en speciel side ved udviklingen af vidensamfundet og vidensøkonomi.

En af konklusionerne er, at den nordiske debat i perioden 1998-2007 i alle fem lande havde en meget stærk national slagside. Referencer til de nordiske lande eller andre regioner forekom sjældent. Referencer til EU-lande uden for Norden forekom oftere i finsk debat end ellers, kun få artikler havde referencer til internationalt forskningssamarbejde. En stor del af debatten i alle nordiske lande drejede sig om at forskningen har utilstrækkelige resurser, og henvisninger til EU’s Barcelona-mål (tre procent af BNP til forskning og udviklingsarbejde) blev ofte brugt som argument. På den måde blev EU-dimensionen en del af den nationale debat, og den offentlige debat i de nordiske lande kan siges at have fungeret som en ”allieret” til EU som en del af presset på de nationale politikere i spørgsmålet om at øge de nationale forskningsbevillinger.

Mere om projektet, om metode, teori og resultater kan findes her.

Projektet er blevet finansieret af NordForsk.

Nordisk rapport:

Public Debate on Research Policy in the Nordic Countries. A Comparative Analysis of Actors and Issues (1998 – 2007)
Egil Kallerud, Thorvald Finnbjørnsson, Lars Geschwind, Marja Häyrinen-Alestalo, Inge Ramberg, Karen Siune & Terhi Tuominen: NIFU Rapport 11/2011.

Dansk rapport:

Who is setting the agenda for Danish Research Policy? Public debate about research policy in selected Danish newspapers from 1998 – 2007
Karen Siune: Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet, 2011.