Rune Slothuus: Aktuel forskning

Politiske partier og overbevisende argumenter

I et af sine nuværende forskningsprojekter undersøger Rune Slothuus, hvordan budskaber fra politiske partier påvirker borgernes holdningsdannelse. Ved at kombinere eksperimenter, spørgeskemaundersøgelser og medieindholdsanalyser belyser projektet både de underliggende psykologiske mekanismer og de politiske betingelser for, hvordan og hvornår partierne kan strukturere og flytte borgernes politiske ønsker. Projektet har opnået støtte fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.

Politiske holdninger i politisk kontekst

I dette projekt – der gennemføres sammen med Paul M. Sniderman, Stanford University, samt Michael Bang Petersen og Rune Stubager fra Aarhus Universitet – belyser Rune Slothuus, hvordan budskaber fra den offentlige debat i samspil med folks egne grundlæggende værdier påvirker befolkningens politiske tolerance og holdninger til velfærdspolitik og indvandring. Projektet bygger på indholdsanalyser af medierne og en række spørgeskemaundersøgelser gennemført i Danmark. Projektet støttes af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og USA's National Science Foundation.

Måling af politiske værdier og personlighed

Troværdige forskningsresultater forudsætter god empirisk måling af de fænomener, man vil undersøge. I dette projekt har Rune Slothuus sammen med Michael Bang Petersen og Rune Stubager fra Aarhus Universitet og Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet udviklet en række nye spørgsmål til at måle danskernes grundlæggende holdninger til økonomisk omfordeling og nye ikke-materielle konflikter. Projektet har også udviklet en dansk skala til at måle folks såkaldte "Need to Evaluate" - en variabel, der har vist sig at kunne forklare forskelle i, hvordan borgerne danner og ændrer politiske holdninger. Rapport med resultater fra projektet kan ses her.