news

Nye bøger

Kommunaløkonomi

Anne Heeagers nye bog kommer hele vejen rundt om den kommunale økonomi - fra de nationale krav og beslutninger til den enkelte decentrale institutions økonomiske beføjelser og muligheder.

Kommunaløkonomi
Foto: Hans Reitzels Forslag

I Danmark løfter vores 98 kommuner en betydelig del af den offentlige sektors opgaver og afholder udgifter for 450 mia. kr. årligt. Dette svarer til knap halvdelen af udgifterne i den samlede offentlige sektor.

Denne bog fokuserer indledningsvist på karakteren af de kommunale opgaver og de nationale krav, der stilles til kommunerne og den kommunale økonomi. Herefter rettes opmærksomheden imod de valgmuligheder og frihedsgrader, der overlades til kommunerne. Kommunerne gives blandt andet mulighed for at operere med forskellige serviceniveauer, ligesom de kan vælge at tildele de lokale skoler, plejehjem og børnehaver forskelligt ledelsesrum.

Valgene på kommunalt niveau har enorm betydning for lederrollen på de mange kommunale institutioner, hvor langt de fleste kommunalt ansatte har deres daglige arbejde, ligesom de har stor betydning for de kommunaløkonomiske prioriteringer og opgaveløsninger, borgerne møder.

Målet med Kommunaløkonomi er at sætte læseren i stand at forstå den kommunale økonomi i sin helhed. Dette indebærer et fokus fra top til bund, hvor vi bevæger os fra de nationale krav og beslutninger vedrørende den kommunale økonomi til den enkelte decentrale institutions økonomiske beføjelser og muligheder.  

Kommunaløkonomi diskuterer blandt andet spørgsmålene:

  • Hvilke krav og betingelser stilles der fra national side til den kommunale økonomi?
  • Hvilke rammer er der for kommunernes udgifter og finansiering?
  • Hvordan foregår den kommunale budgetlægningsproces og efterfølgende regnskabsaflæggelse?
  • Hvilke frihedsgrader har kommunerne, når de skal prioritere og styre deres økonomi?
  • Hvilke fordele og ulemper er der ved at decentralisere økonomi til institutionsniveauet?
  • Hvad er vigtigt i den centrale og decentrale økonomistyring i en kommune?

Anne Heeager har skrevet bogen sammen med økonom Søren Jermiin Olesen. 

Find bogen på Hans Reitzels Forslags hjemmeside

Oops, an error occurred! Code: 20211020150517fa379e75