Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Formidlingsartikler om ledelse


Ledelse er et samarbejde – både på tværs af organisatoriske grænser og sammen med medarbejderne

20.06.20 Af Anders Valentin Bager og Christian Nyvang Qvick

Hvad indebærer det at bedrive tværgående ledelse og distribueret ledelse? Og hvad skal du være opmærksom på for at lykkes med begge ledelsesformer? Det kan du blive klogere på her.


3 indsigter: Sådan når din visionsledelse ud til medarbejderne

19.06.20 Af Anders Valentin Bager, Lotte Bøgh Andersen, Ulrich Thy Jensen og Louise Ladegaard Bro

Ledelsestræning får i højere grad offentlige ledere til at udøve visionsledelse og nå udover rampen med visionen til medarbejderne sammenlignet med ledere fra den private sektor. Det viser et studie, hvor ledere igennem et år har modtaget ledelsestræning. Læs her om tre centrale indsigter, der styrker din visionsledelse.


Karisma, identitet og personlighed gør en forskel for din ledelse

02.06.20 Af Anders Valentin Bager og Christian Nyvang Qvick

Nogle ledere fremstår karismatiske – andre gør ikke. Nogle ledere har en stærk faglig identitet, andre har en stærk lederidentitet. Og lederes personlighed varierer også. Karisma, identitet og personlighed betyder noget for at udøve ledelse. Men hvordan arbejder du som leder med det? Bliv klogere her.


Ledelse i en krisetid: Sæt fokus på motivation, distance og omdømme

07.05.20 Af Anders Valentin Bager og Christian Nyvang Qvick

Med coronakrisen er rammebetingelserne med ét blevet ændret for at udøve offentlig ledelse. Tre fokuspunkter kan hjælpe dig som leder med at skabe resultater i en krisetid: medarbejdermotivation, distanceledelse og omdømmeledelse.


Personlige og organisatoriske ledelsesgrundlag: Erfaringer og potentialer

10.04.20 Af Lotte Bøgh Andersen, Christian Bøtcher Jacobsen og Anne Mette Kjeldsen

Denne artikel giver overblik over arbejdet med ledelsesgrundlag i kommuner, regioner og staten, og forfatterne deler deres egne erfaringer med at gå fra et individuelt, personligt ledelsesgrundlag til et ledelsesgrundlag for et ledelsesteam. Herunder skitseres de tre mekanismer, hvorigennem arbejdet med ledelsesgrundlag kan bidrage til bedre ledelse: via ledelsesudvikling, ledelseskommunikation og selvbinding.


Offentlige organisationers bestyrelser: En overset, vigtig ledelsesaktør?

10.04.20 Af Lotte Bøgh Andersen, Niels Ejersbo, Jesper Rosenberg Hansen, Christian Bøtcher Jacobsen og Lars Dahl Pedersen

Bestyrelserne er en vigtig del af såvel private som offentlige virksomheders ledelse. Skandalesager minder os ind i mellem om, at det kan gå rigtigt galt, hvis bestyrelserne ikke påtager sig et ledelsesansvar. Vi skal dog ikke glemme, at velfungerende bestyrelser langt oftere er med til at skabe forandring i positiv retning. Artiklen her giver input til bestyrelsernes (fremtidige) roller med særligt fokus på offentlige organisationer.


Distribueret ledelse: En skjult ressource i offentlige organisationer?

09.03.20 Af Christian Nyvang Qvick

Der er gode gevinster i at involvere medarbejdere i løsningen af ledelsesopgaverne. Derfor vinder distribueret ledelse frem, men kræver, at ansvaret er tydeligt, og opgaverne klart defineret.


Datainformeret ledelse er nyttig – og kræver dialog

02.03.20 | Af Jakob Mailund Holm, Lotte Bøgh Andersen og Simon Calmar Andersen

Både ledere, medarbejdere og borgere har gavn af, at målsætninger og beslutninger i den daglige velfærd hviler på relevante data om bl.a. behov og effekt. Men datainformeret ledelse skal foregå i dialog med dem, som skal omsætte viden til drift.


Offentlige lederes lederidentitet: Bærer du lederkasketten med rank ryg?

21.10.19 | Af Christian Nyvang Qvick og Caroline Howard Grøn

Ny forskning viser, at den ideelle lederidentitet afhænger af, hvilket lederjob den enkelte offentlige leder skal udfylde. Og at lederidentitet kan udvikles over tid gennem uddannelse eller erfaring.


Ledelsesspænd: Findes det optimale antal medarbejdere for en leder?

21.10.19 | Af Christian Nyvang Qvick

Det korte svar er nej – det lange er, at forskningen viser, at der er fordele og ulemper ved både små og store ledelsesspænd.


Organisatorisk støtte kan gøde jorden for et mere velfungerende sundhedsvæsen

08.10.19 | Af Thomas Faurholt Jønsson og Kent Jacob Nielsen

Hvis ledere i sundhedsvæsenet indarbejder organisatorisk støtte som et fokusområde i deres ledelsespraksis, er der betydeligt potentiale for både bedre organisatorisk præstation og trivsel.


Ledelsen er central for at forebygge og håndtere medarbejderstress

08.10.19 | Af Tanja Kirkegaard, Malene Friis Andersen, Ligaya Dalgaard, Christian Bøtcher Jacobsen, Mickael Bech

Stress er organisatorisk forankret, og derfor har lederen en vigtig rolle i at forebygge og håndtere stress hos medarbejderne, så risikoen for langvarigt sygefravær reduceres.


Hvad gør vi med al den stress? God ledelse er kun en del af løsningen

17.06.19 | Af Christian Nyvang Qvick

Danskerne er stressede – både medarbejdere og ledere. Men hvorfor? Forskere og eksperter gav deres bud på Folkemødet: Ubalancer i jobbet, mangelfuld ledelse og dårlige ledelsesmæssige rammevilkår til at håndtere stress.


Kronik: Al den snak om dårlig ledelse - men hvad er god ledelse egentlig?

18.05.19 | Af Anne Mette Kjeldsen, Christian Bøtcher Jacobsen, Ellen Wanned Hall, Lotte Bøgh Andersen og Mickael Bech

Dårlig ledelse giver stress, frustrerede medarbejdere, flere sygedage og dårlige resultater for borgerne. God ledelse kan derimod få organisationen til at lykkes bedre, samtidig med at medarbejderne trives. Det handler om at sætte en tydelig retning og skabe resultater sammen med og via andre, hvilket imidlertid er lettere sagt end gjort.


At sætte det rigtige hold: Fordele og ulemper ved at have teams, hvor medarbejderne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde

24.04.19 | Af Christian Nyvang Qvick og Simon Calmar Andersen

I mange organisationer arbejder medarbejdere sammen i teams på to eller flere personer. Forskningen i teamdiversitet viser, at der er en lang række fordele ved at have teams, hvor medarbejderne har forskellige faglige baggrunde. Med andre ord – forskelle gør en forskel.


Datainformeret ledelse: Hvordan kan ledere bruge data til at skabe bedre organisatoriske resultater?

04.04.19 | Af Jakob Majlund Holm og Christian Nyvang Qvick

Offentlige ledere har en masse data til rådighed, men hvordan kan disse data bringes i spil? Denne artikel beskriver, hvordan ledere kan lykkes med at udøve datainformeret ledelse i praksis – med blik for de udfordringer, der kan vise sig undervejs. 


Løs ledelsesopgaverne i samspil med medarbejderne

18.03.19 | Af Christian Nyvang Qvick

Distribueret ledelse kan aflaste ledere for nogle af de daglige opgaver og samtidig sikre, at medarbejdernes kompetencer bringes bedst muligt i spil. Dog skal lederne afstemme med medarbejderne for at lykkes, viser forskning.


Visionsledelse: Hvilke faldgruber bør du være opmærksom på?

15.03.19 | Af Christian Nyvang Qvick og Marie Høstrup

Offentlige ledere skal kunne sætte en meningsfuld retning via en klar vision. Det lyder enkelt, men visionsledelse er en af de sværeste ledelsesformer. For hvad er egentlig visionsledelse? Hvorfor bør du som offentlig leder interessere dig for det, og hvilke faldgruber skal du være opmærksom på, når du udøver visionsledelse? Det kan du blive klogere på her.


6 faldgruber i verbal anerkendelse

11.03.19 | Af Christian Nyvang Qvick

Verbal anerkendelse som ledelsesstrategi fremmer medarbejdernes motivation og engagement. Men du kan også glide i den anerkendende bananskræl, hvis du ikke har blik for de faldgruber, verbal anerkendelse rummer.


Har du et passende ledelsesspænd?

18.01.19 | Af Christian Nyvang Qvick

Mange offentlige ledere får i disse år ansvar for stadig flere medarbejdere. Det kan der være både fordele og ulemper ved. Læs her, hvilke forhold, der spiller ind på, hvor stort et ledelsesspænd, der er passende i din organisation, og hvad kan du gøre, hvis du oplever, at dit ledelsesspænd er for stort.


Sådan påvirker ledelse patientbehandling og dødelighed i sundhedsvæsenet

15.01.19 | Af Christian Bøtcher Jacobsen, Rebecca Risbjerg Nørgaard og Mathias Rask Østergaard-Nielsen

Der er evidens for, at ledelse direkte kan påvirke patienters behandling, dødelighed og tilfredshed i sundhedsvæsenet.


Politi og ungdomsvejledning: Vigtigheden af visionens indhold

11.09.18 | af Marie Høstrup og Lotte Bøgh Andersen

Visionsledelse giver motiverede medarbejdere. Ny forskning viser dog, at medarbejderne skal opleve visionens indhold som samfundsrettet, hvis visionsledelse skal øge medarbejdernes motivation for at gøre en forskel for samfundet og andre mennesker.


Offentlige ledere er bedre til at lære at sætte retning end private ledere

23.08.18 | Af Lotte Bøgh Andersen og Anne Bøllingtoft

Ledere skal udvikle sig, siger Ledelseskommissionen. Men kan de overhovedet det? Og hvad med fordommene om, at private ledere er bedre til at udvikle sig end offentlige ledere? Det bidrager verdens største ledelseseksperiment til at give svar på.


3 måder at lede på, som motiverer dine medarbejdere

14.05.2018 | Af Lotte Bøgh Andersen og Christian Nyvang Qvick

Der er groft sagt tre måder at motivere offentligt ansatte i deres daglige arbejde på. Og lederne har tilsvarende tre typer ledelse, de kan bruge til at motivere med. Bliv klogere på, hvordan det hænger sammen. To eksperter fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet, der åbner i næste uge, forklarer.