Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studentermedhjælpere søges – vær med til at styrke offentlig ledelse

15.09.2020

Foto: Colourbox.dk, Sara Sandahl

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse søger studentermedhjælpere. Vi søger yngre studerende til at medvirke til opgaver på forskningsprojekter og formidlingsaktiviteter. Du kan være på 3. eller 5. semester.

Centrets vision er at bidrage til en endnu bedre offentlig sektor, ved at skabe, dele og anvende forskningsbaseret viden om offentlig ledelse, der gør offentlige organisationer i stand til at leve op til og udvikle deres målsætninger, så de derigennem kan lykkes endnu bedre med at skabe værdi for borgerne og det danske samfund. Centret er samlingspunkt for forskere og praktikere, der brænder for at bidrage til bedre ledelse i den offentlige sektor. I centret samarbejder forskere fra en lang række institutter på tværs af Aarhus Universitet, som skaber synergi mellem fagligheder.

Centrets forskningsprojekter er både kvantitative og kvalitative studier, og vi søger studerende med interesse for begge disse områder. Som studentermedhjælper skal du bidrage til projekter med hjælp til opsætning af spørgeskemaer, dataindsamling, databearbejdning, bearbejdning af interviews, analyser, indsamling af litteratur, praktiske opgaver ved afholdelse af workshops mv. I starten vil dine opgaver primært bestå af transskribering, men der vil være mulighed for at udvide din opgaveportefølje over tid.

Vi søger efter 2 studerende som er i gang med en relevant samfundsmæssig uddannelse (typisk studerende på Statskundskab eller Politik og Økonomi).

Vi lægger vægt på, at ansøgerne har følgende generelle kompetencer:

  • Stærke metodiske færdigheder – gerne både kendskab til kvantitative og kvalitative metoder
  • Arbejder selvstændigt og er samtidig god til at løse opgaver i samarbejde med andre
  • Omhyggelig og bevidst om kvalitet i ens arbejde
  • Struktureret og detaljeorienteret
  • Gode formidlingsevner både på skrift og mundtligt
  • Det er en fordel at have erfaring med litteratursøgning og kendskab til ledelsesteori, men det er ikke en forudsætning

Vi søger studentermedhjælpere med følgende profil:

  • Yngre studerende til bearbejdning af interviews, herunder transskribering samt ad hoc-opgaver

Ansættelsen vil være på Institut for Statskundskab. Ansættelsen vil være på 8 timer om ugen i gennemsnit. Arbejdstiden kan variere afhængigt af planlægningen i projekter og den studerendes arbejdsbelastning på studiet. Arbejdstiden kan planlægges fleksibelt.

Vi vil bede dig sende en motiveret ansøgning med tydelig angivelse af dine kompetencer (max. 1 side) plus dokumentation for diverse kvalifikationer (inkl. karakterer) i en samlet fil til Nanna Thomsen (nanna@ps.au.dk) senest den 23. september kl. 8.00. Indkaldelse til ansættelsessamtaler sker umiddelbart derefter, og samtalerne vil finde sted den 29. september på Institut for Statskundskab. Yderligere oplysninger fås hos Nanna Thomsen på tlf. 20615811 eller mail nanna@ps.au.dk. Forventet opstart er 1. oktober.

Ansættelsesvilkår og løn

Du ansættes som timelønnet studentermedhjælper med løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalen imellem Finansministeriet og HK/Stat.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Arbejdssted

Institut for Statskundskab, Bartholin Allé 7, 8000 Aarhus C

Nyheder