Aarhus Universitets segl

STUDENTERMEDHJÆLPERE SØGES – VÆR MED TIL AT STYRKE OFFENTLIG LEDELSE

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse søger studentermedhjælpere. Vi søger studerende med interesse for ledelsesforskning til at medvirke til opgaver på forskningsprojekter og formidlingsaktiviteter.

Foto: Jesper Rais/AU Kommunikation

Centrets vision er at bidrage til en endnu bedre offentlig sektor, ved at skabe, dele og anvende forskningsbaseret viden om offentlig ledelse, der gør offentlige organisationer i stand til at leve op til og udvikle deres målsætninger, så de derigennem kan lykkes endnu bedre med at skabe værdi for borgerne og det danske samfund. Centret er samlingspunkt for forskere og praktikere, der brænder for at bidrage til bedre ledelse i den offentlige sektor. I centret samarbejder forskere fra en lang række institutter på tværs af Aarhus Universitet, som skaber synergi mellem fagligheder.

Centrets forskningsprojekter er både kvantitative og kvalitative studier, og vi søger studerende med interesse for begge disse områder. Som studentermedhjælper vil du komme til at bidrage til vores projekter med bl.a. hjælp til opsætning af spørgeskemaer, hjælp til dataindsamling og databearbejdning, bearbejdning af interviews, hjælp til analyser og indsamling af litteratur samt praktiske opgaver ved afholdelse af workshops mv.

Vi søger efter 2-3 studerende som er i gang med en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse (fx i Statskundskab, Politik og Økonomi eller Økonomi).

Vi lægger vægt på, at ansøgerne har følgende generelle kompetencer:

  • Erfaring med kvantitative og/eller kvalitative metoder
  • Arbejder selvstændigt og er samtidig god til at løse opgaver i samarbejde med andre
  • Omhyggelig og bevidst om kvalitet i ens arbejde
  • Struktureret og detaljeorienteret
  • Gode formidlingsevner både på skrift og mundtligt
  • Det er en fordel at have erfaring med litteratursøgning og kendskab til ledelsesteori, men det er ikke en forudsætning

Vi søger studentermedhjælpere med følgende profiler:

  • 1-2 studerende med erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder
  • 1 studerende med særlig interesse for registerdata

Ansættelsen vil være på Institut for Statskundskab. Ansættelsen vil være på 8 timer om ugen i gennemsnit. Arbejdstiden kan variere afhængigt af planlægningen i projekter og den studerendes arbejdsbelastning på studiet. Arbejdstiden kan planlægges fleksibelt.

Vi vil bede dig sende en motiveret ansøgning med tydelig angivelse af dine kompetencer og hvilken profil du er interesseret i (max. 1 side) plus dokumentation for diverse kvalifikationer (inkl. karakterer) i en samlet fil til Mette Grønborg Stennicke (mgs@ps.au.dk) senest den 5. september kl. 08.00. Indkaldelse til ansættelsessamtaler sker umiddelbart derefter, og samtalerne vil finde sted den 13. september på Institut for Statskundskab. Yderligere oplysninger fås hos Mette Grønborg Stennicke på tlf. 93522289 eller mail mgs@ps.au.dk. Forventet opstart er midt september.

Ansættelsesvilkår og løn

Du ansættes som timelønnet studentermedhjælper med løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalen imellem Finansministeriet og HK/Stat og OAO-S-fællesoverenskomsten.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Arbejdssted

Institut for Statskundskab, Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus