Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny professor i sundhedsledelse

Christian Bøtcher Jacobsen er ansat som professor i sundhedsledelse fra 1. november 2020. Professoratet er tilknyttet en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, som skal styrke og udvikle forskningen i ledelse i sundhedsvæsenet.

10.11.2020 | Anders Valentin Bager

Foto: AU foto

At skabe systematisk viden om ledelses betydning i sundhedsvæsenet

Med ansættelsen som professor i sundhedsledelse vil Christian Bøtcher Jacobsen være med til at skabe mere solid viden om, hvordan ledelse i fremtiden kan bidrage til at løse nogle af udfordringerne i det danske sundhedsvæsen:

”Der bedrives hver dag rigtig meget god ledelse i det danske sundhedsvæsen, men vi mangler stadig systematisk viden på området. I dag mangler vi særligt viden om, hvordan ledelse kan bidrage til at løse udfordringer omkring større enheder, stigende specialisering og patienter med behov for tværgående indsatser. Det er en stor ære for mig at få muligheden for at bidrage til, at vi i det kommende år sætter Danmark på landkortet – ikke bare for at have et velfungerende sundhedsvæsen – men også for at skabe solid viden om, hvordan man leder det”, udtaler Christian Bøtcher Jacobsen. 

 

Ambition om yderligere forening af forskning og praksis

Christian Bøtcher Jakobsen bringer en ambition med sig ind i stillingen, og den handler om at bringe forskning og praksis tættere på hinanden:

”I de forløbne år har jeg selv haft fornøjelsen af samarbejde om ambitiøse forskningsprojekter med sundhedsvæsenet. Det er min ambition, at vi videreudvikler den tilgang, hvor vi forener et stærkt forskningsmiljø med viden om ledelse med praksis og de mange videnscentre på området. Alt det tilsammen gør, at vi i Danmark kan skabe helt unik viden om sundhedsledelse, der gør en forskel.”

Et af disse forskningsprojekter med sundhedsvæsenet er LEOS-projektet. Formålet med dette projekt er at udvikle og dokumentere effekten af træningsindsatser, der styrker lederes kompetencer til at håndtere ledelsesudfordringer med at lede på tværs i sundhedsvæsnet. Læs mere om LEOS-projektet her  

Nyheder