Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny international bog om ledelse og værdier er på gaden nu

Flere af ledelsescenterets forskere har bidraget til en ny international bog, der bærer titlen: "Managing for public service performance: How people and values make a difference". Bogen udfolder, hvorfor, hvornår og hvordan ledelse og resultatskabelse hænger sammen i offentlige organisationer.

12.03.2021 | Anders Valentin Bager

En af forfatterne bag bogen er professor og centerleder Lotte Bøgh Andersen. Om den nye bog udtaler hun:

”Vi har samlet et hold af dygtige internationale forskere og skrevet en bog om, hvorfor, hvornår og hvordan ledelse kan give bedre resultater i den offentlige sektor. At lykkes endnu bedre med at skabe offentlig værdi er et emne, som optager mange i disse år. Det er selvfølgelig relevant for de ansatte offentlige ledere, men civilsamfundet, politikerne og borgerne kommer også meget mere i spil nu. Det gælder i Danmark særligt i forlængelse af Ledelseskommissionens anbefalinger om, at alle offentlige ledere skal skabe resultater, der kan mærkes hos borgerne. Ledelseskommissionen lagde også vægt på, at politikerne også er offentlige ledere”.

 

Resultater i den offentlige sektor – hvad betyder det egentlig?

Ifølge Lotte Bøgh Andersen har selve ordet resultatskabelse flere relevante betydninger i en offentlig kontekst:

”Som offentlig leder skal man skabe resultater til gavn for borgerne og samfundet. Men hvad betyder det egentlig? Resultater kan være forskellige ting. Eleverne skal lære noget i Folkeskolen. Men de skal også trives og dannes som mennesker. I andre sektorer kan sagsbehandlingstider eller ventetider være vigtige, og lighed og/eller ligebehandling af forskellige borgere er typisk også væsentligt. Bogen giver såvel offentlige ledere som alle andre interessenter en række redskaber til at balancere og prioritere mellem forskellige forståelser af, hvad offentlige organisationer skal opnå for at have succes”.

 

Betydningen af værdier – opfattelser af det ønskværdige

Lotte Bøgh Andersen understreger, at en vigtig årsag til, at der er mange relevante elementer af resultatskabelse, er de mange interessenter. Der er simpelthen mange mennesker med legitime interesser i offentlige organisationers virke. Det betyder, at der eksisterer tilsvarende mange forskellige opfattelser af, hvad der er mest ønskværdigt at stræbe efter. Lotte Bøgh Andersen udtaler:

”Værdier er forestillinger om det ønskværdige. I offentlige organisationer har de forskellige interessenter forskellige værdier: Brugerne vil typisk gerne have et højt serviceniveau. Skatteborgerne lægger mere vægt på omkostningssiden. Medarbejderne har (forskellige) forståelser af, hvad der er høj faglig kvalitet. Offentlige ledere skal kunne balancere mellem disse mange hensyn, når de skaber resultater sammen med og via andre. Det er emnet for bogens kapitel 2”.

 

Forskellige bidrag fra ledelsescenterets forskere

Flere af ledelsescenterets forskere har på forskellig vis bidraget til bogen:

Du kan læse mere om bogen og købe den her

Formidling af ledelsesforskning