Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny forskning: Hvad betyder medarbejdernes køn for sammenhængen mellem ledelse og motivation?

Den eksisterende forskning har vist, at medarbejdernes køn har betydning for deres motivation samt for, hvilken type job medarbejderen har præference for. Men hvad betyder medarbejdernes køn, når vi ser på sammenhængen mellem ledelse og motivation. Dette har et nyt studie på gymnasieområdet undersøgt.

09.06.2020 | Anders Valentin Bager

Foto: Tim Mossholder, Unsplash

Studiet viser, at køn har en betydning for sammenhængen mellem medarbejderopfattet ledelse og motivation. De analyserede kønsforskelle baserer sig på forskelle i bestemte personlige karakteristika. Studiet viser, at kvinderne i højere grad end mændene har tilbøjelighed til at se sig selv som bl.a. hjælpsomme, sympatiske og omsorgsfulde. På den anden side ser mændene i højere grad end kvinderne sig selv som bl.a. selvsikre kontrollerende og konkurrenceorienteret.

Konkret har studiet set nærmere på køns betydning for sammenhængen mellem tre typer af ledelsesadfærd og medarbejdernes motivation.  

For det første har studiet set på sammenhængen mellem transaktionsledelse og motivation. Transaktionsledelse handler om at anvende udvekslinger mellem leder og medarbejdere. Her kan man skelne mellem to former for transaktionsledelse. På den ene side er der materielle belønninger som fx løntillæg. På den anden side er der lederens verbale anerkendelse af medarbejdernes indsatser og/eller resultater. Den sidste type af ledelsesadfærd er visionsledelse. Visionsledelse handler om, at lederen udvikler, deler og fastholder en vision for organisationen.

Studiet indikerer, at kvindelige gymnasielærere er mindre motiveret af ledernes brug af materielle belønninger (fx løntillæg) sammenlignet med de mandlige kollegaer. Kvinderne forventer i højere grad end deres mandlige kollegaer, at materielle belønninger ville forringe kulturen på arbejdspladsen. Studiet pointerer dog på trods af kønsforskellen, at gymnasielærerne generelt ikke er særlig motiveret af materielle belønninger.

Dernæst viser studiet, at medarbejdernes køn ikke spiller den store rolle i sammenhængen mellem ledernes brug af verbal anerkendelse og medarbejdernes motivation. Det samme er gældende for sammenhængen mellem ledernes visionsledelse og medarbejdernes motivation.

Studiet giver viden om, hvilken rolle personlige karakteristika som fx køn spiller i sammenhængen mellem ledelse og motivation. Implikationen er ikke nødvendigvis, at offentlige ledere skal handle forskelligt over for forskellige medarbejdere. Men studiet er et vigtigt skridt på vejen i offentlige lederes bestræbelser på forstå, hvordan deres egen ledelsesadfærd påvirker forskellige medarbejderes motivation. At have motiverede medarbejdere i offentlige organisationer er nemlig vigtigt. For det første er det ønskværdigt i sig selv at have en arbejdsplads fyldt med motiverede ansatte. Derudover er motiverede medarbejdere et vigtigt skridt på vejen mod at skabe resultater i den offentlige sektor.

Trine Høj Fjendbo, der er ph.d.-studerende i centeret, står bag studiet, der kan findes her.    

Formidling af ledelsesforskning