Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lige børn leger bedst – også når det gælder direktionsgangene i landets kommuner

Et nyt studie har undersøgt, hvor længe kommunaldirektører bliver i deres stillinger. Studiet viser, at jo mere kommunaldirektør og borgmester minder om hinanden, desto lavere er sandsynligheden for, at kommunaldirektøren skifter job.

Foto: Chris Lawton, Unsplash

Samarbejdet mellem politikere og embedsmænd er komplekst og drevet af mange forskellige faktorer. I et nyt studie har forfatterne sat fokus på tre demografiske faktorer: køn, alder og uddannelsesniveau. Forfatterne har undersøgt, hvorvidt demografiske ligheder mellem borgmester og kommunaldirektør har indflydelse på, hvor længe kommunaldirektøren bliver i sin stilling.

Bag studiet står lektor Niels Opstrup, professor Heidi Salomonsen, professor Anders Ryom Villadsen og lektor Caroline Grøn. Baseret på registerdata for alle danske borgmestre og kommunaldirektører viser studiet, at lighed i både køn, alder og uddannelsesniveau har en betydning for varigheden af kommunaldirektørers ansættelse.
På baggrund af studiet fremhæver Caroline særligt tre resultater: 

”For det første ser vi, at kvindelige kommunaldirektører, der arbejder sammen med en mandlig borgmester, har næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at skifte job sammenlignet med mandlige kommunaldirektører i samme situation. For det andet har en kommunaldirektør, der er ældre end sin borgmester, større sandsynlighed for at skifte job end en, der er yngre eller jævnaldrende med borgmesteren. Og for det tredje sidder kommunaldirektører, der har længere uddannelse end deres borgmester, længere på posten end de, der har en kortere uddannelse”.     
 

Studiets implikationer

Ifølge Caroline Grøn åbner studiets resultater op for nye overvejelser:

 ”I disse tider er diversitet på dagsordenen. Derfor kan det være værd at overveje, om det fx er mere risikofyldt at være en ældre, kvindelig kommunaldirektør, der arbejder sammen med en veluddannet, yngre mandlig borgmester. Vores studie giver ikke et direkte svar på spørgsmålet, men viser derimod, at der er strukturelle forskelle. Vi ser nemlig, at forskelle og ligheder i demografiske karakteristika, såsom alder og køn, rent faktisk betyder noget for samspillet i de kommunale topledelser”. 
 

Bag om studiet

  • Studiet er offentliggjort i tidskriftet International Public Management Journal og kan findes i fuld længde her
  • Studiet er baseret på data om alder, køn og uddannelsesniveau for borgmestre og kommunaldirektører i alle landets 98 kommuner indsamlet fra kommunalreformen i 2007 og frem til 2021. 
    • Fra 2007 til 2013 er data indsamlet via Mostrup Kommunal Håndbog.
    • Fra 2014 til 2021 er data indhentet via kommunernes hjemmesider hver januar og suppleret af anden offentlig tilgængelig information.
  • Jobskifte hos kommunaldirektører er registreret årligt.