Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ledelsescenteret samarbejder med Aarhus Kommune om at skabe viden om nye ledelses- og styringsformer

I april 2021 vedtog et enigt byråd i Aarhus Kommune ”Aarhuskompasset – Aarhus Kommunes nye forståelsesramme”. Nu er der etableret et treårigt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse med fokus på vidensdeling, sparring og forskning i nye ledelses- og styringsformer.

Foto: Mark Fletcher-Brown, Unsplash

Ledelse af offentlig værdiskabelse 

Den tid er for længst forbi, hvor den offentlige sektor var præget af en blanding af bureaukrati og New Public Management med lidt professionsstyre i yderste linje. Overalt i landet arbejder offentlige organisationer således med spændende tiltag til at udvikle ledelse, styring og organisering på måder, der kan gøre os klar til fremtidens svære udfordringer. Det gælder også landets 98 kommuner. De er meget forskellige, og derfor sker det på forskellig vis. Landets næststørste kommune har tilmed navngivet deres nye sammenhængende forståelse af ledelse, styring og organisering: Aarhuskompasset.

Mads Leth Jakobsen, som er vicecenterleder i ledelsescenteret og tovholder for samarbejdet, forklarer, at Aarhuskompasset som forståelsesramme repræsenterer en tænkning, der kalder på aktiv ledelse:

”Det kræver aktiv ledelse at facilitere skabelsen af offentlig værdi gennem samskabende processer og en bred forståelse af viden. Der skal skabes mening og sammenhæng. På områder med traditionel regel- og målstyring er det en særligt svær opgave. Udøvere af ledelse vil møde værdikonflikter og konkurrerende styringsrationaler, som de skal kunne overskue, reflektere og handle i forhold til”. 

Formålet med samarbejdet er at skabe ny viden dels via dialog mellem ledelsescenterets forskere og Aarhus Kommune ifm. brugen af Aarhuskompasset og dels via forskning, der over tid følger, hvordan ideerne i Aarhuskompasset kommer i spil i kommunen. Denne forskning skal blandt andet skabe viden om, hvordan ledelse bidrager til at omsætte værdibaseret styring til praksis, og hvilke faktorer der former denne ledelse. Mads Leth Jakobsen forklarer, at forskningen har fire hovedspørgsmål: 

”For det første undersøger vi, hvordan Aarhuskompasset og dets principper bliver opfattet blandt dem, der rent faktisk udøver ledelse. For det andet ser vi på, hvordan Aarhuskompasset og dets principper kommer til udtryk i faktisk ledelse. Det vil sige den ledelse, som bliver udøvet dagligt og overalt i organisationen, og som folk ikke nødvendigvis forbinder med Aarhuskompasset. For det tredje undersøger vi, om opfattelserne og den faktiske ledelse ændrer sig over tid. Og sidste hovedspørgsmål er, hvilke faktorer der former opfattelserne og den faktiske ledelse”.  

Samarbejdsaftalen peger også frem mod mulige konkrete samarbejder i forhold til politisk ledelse samt Aarhuskompassets betydning for borgerne. 

Du kan læse mere om Aarhuskompasset på Aarhus Kommunes hjemmeside her.