Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kan reformer mindske oplevelsen af unødigt bureaukrati? Ny forskningsartikel viser, at det kan være svært

En ny forskningsartikel med data fra hospitalsområdet har undersøgt, om reformer kan mindske oplevelsen af unødigt bureaukrati hos medarbejderne. Resultaterne viser, at det kan være svært.

Foto: Nadin Mario, Unsplash

Hovedspørgsmålet i en ny forskningsartikel af Nina van Loon og Mads Leth Jakobsen er, om reformer af resultatstyring, der giver mere autonomi til den lokale ledelse og faglighed, kan være et middel til at mindske opfattelser af unødigt bureaukrati hos medarbejderne. Resultaterne viser, at det er svært, og Mads Leth Jakobsen uddyber det sådan her:

”I vores forskningsartikel sammenligner vi to grupper over tid. I gruppe 1 indgår en række hospitalsafdelinger, som i en treårig periode var fritaget for den ellers normale resultatstyring. I stedet fik denne gruppe mere indflydelse på deres egne performancemål. Gruppe 2 fungerede som kontrolgruppe, og i denne gruppe indgik en række hospitalsafdelinger, der var underlagt den normale resultatstyring. Resultaterne er ret klare og viser ingen effekt af reformen på medarbejdernes opfattelse af unødigt bureaukrati. Med andre ord har et skifte fra en ekstern og målorienteret resultatstyring til en mere intern og professionel forankret resultatstyring ikke afsat sig spor i medarbejdernes oplevelse af unødigt bureaukrati”, udtaler Mads Leth Jakobsen.

Oplever du unødvendigt bureaukrati?

Herunder har vi gengivet de spørgsmål, som forskerne har brugt i forbindelse med målingen af medarbejdernes opfattelse af unødvendigt bureaukrati.  

 • De regler og procedurer, jeg skal følge i forbindelse med mine primære arbejdsopgaver, er frustrerende.
 • De eksisterende regler og procedurer gør, at den ydelse, som patienterne modtager, ikke er så god, som den kunne være. 
 • De eksisterende regler og procedurer gør det vanskeligt at tilpasse ydelserne til den enkelte patients behov. 
 • De regler og procedurer, jeg skal følge i forbindelse med mine primære arbejdsopgaver, gør det meget omstændeligt at give patienterne en god service. 

”Der er grund til at være skeptisk over for betydningen af reformer af resultatstyring”

Mads Leth Jakobsen fortæller, at udgangspunktet for studiet har været en opfattelse både blandt beslutningstagere og forskere af, at resultatstyring gennem sine målinger og dokumentationskrav skaber en oplevelse af unødigt bureaukrati blandt medarbejderne. Mads Leth Jakobsen uddyber det således: 

”Det kan være en udfordring, fordi tidligere studier generelt har vist, at den her oplevelse af unødigt bureaukrati hænger negativt sammen med medarbejdermotivation og organisatorisk målopnåelse. Imidlertid er det min vurdering, at man på baggrund af dette studie bør have en vis skepsis over for muligheden for at opnå store reduktioner i oplevelsen af unødigt bureaukrati gennem reformer af resultatstyring”.  
 

Resultater peger på hypoteser om ledelse, der skal undersøges i fremtiden

Forskningsartiklens resultater indikerer imidlertid, at forskellige typer af ledelsesadfærd kan forme medarbejdernes oplevelse af unødigt bureaukrati, hvilket ifølge Mads Leth Jakobsen bør være hypoteser for fremtidig forskning:

”Vi kan se tegn på, at ledelse orienteret mod læring fra resultatdata hænger sammen med lavere niveauer af opfattet unødigt bureaukrati hos medarbejderne. Med ledelse orienteret mod læring mener vi bl.a. det fokus, at ledere bruger resultatdata til at identificere problemer i organisationen.

Omvendt ser vi tegn på, at ledelse, der bruger resultatinformation til at advokere for flere ressourcer, hænger sammen med højere niveauer af opfattet unødigt bureaukrati hos medarbejderne. 

Samlet set giver det nogle hypoteser, der taler for, at vi i reformer af den offentlige sektor også skal have et fokus på det mindre styrbare, men måske mere effektfulde tiltag - nemlig at udvikle ledelse. Men det er selvfølgelig hypoteser, som bør undersøges i fremtidige studier”, udtaler Mads Leth Jakobsen afslutningsvist. 
 

Bag om studiet

 • Forskningsartiklen er udgivet i tidsskriftet International Public Management Journal. Du kan finde hele forskningsartiklen her.  
 • Nina van Loon har en fortid som adjunkt ved Aarhus Universitet. I dag arbejder hun som strategisk rådgiver ved Rotterdam Kommune i Holland. 
 • Mads Leth Jakobsen er lektor og vicecenterleder i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet 
 • Forskningsartiklen bygger på data fra et treårigt forsøg i Region Midtjylland. Her blev ni hospitalsafdelinger inkluderet i forsøget, der gik ud på, at de pågældende afdelinger blev fritaget for den eksisterende resultatstyring. I stedet havde disse afdelinger en øget grad af frihed til at vælge alternative performancemål. 
  • Efterfølgende har forskerne på den baggrund dannet to grupper. Gruppe 1 bestod af en række afdelinger, der var en del af forsøgsordningen. Gruppe 2 bestod af en række lignende afdelinger, som ikke var en del af forsøgsordningen. Gruppe 2 fungerede dermed som kontrolgruppe i studiet. 
  • Både gruppe 1 og gruppe 2 modtog tre spørgeskemaer på forskellige tidspunkter. Det første spørgeskema blev udsendt ved forsøgsordningens starter i 2014 (samlet set 1223 besvarelser). Det andet spørgeskema blev udsendt efter to år i begyndelsen af 2016 (samlet set 1320 besvarelser). Det tredje spørgeskema blev udsendt ved forsøgsordningens afslutning i slutningen af 2016 (samlet set 1277 besvarelser). 
 • Arbejdet med forskningsartiklen er blevet støttet økonomisk af Region Midtjylland.