Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indholdets vigtighed: Motiverende visionsledelse kræver en meningsfuld vision

Ledelseskommissionen skrev i 2018, at ”alle offentlige ledere skal kunne sætte meningsfuld retning via en klar vision for deres organisation”. Det er vigtigt, fordi dét at udvikle, dele og fastholde en vision for organisationen bl.a. giver medarbejdere, der er mere motiveret for at gøre noget godt for andre og samfundet. Visionsledelse øger med andre ord medarbejdernes public service motivation. Men hvad betyder indholdet af visionen for denne sammenhæng? Det har et nyt studie undersøgt.

12.08.2020

Foto: Mona Eendra, Unsplash

En vision er et kig langt ud i fremtiden for organisationen, fordi en vision maler et billede af en ønskværdig fremtidstilstand for organisationen. Det nye studie viser, at det betyder noget, hvilket fremtidsbillede visionen maler.

På den ene side kan visionen rette sig mod samfundet. Her vil visionen sætte fokus på, hvordan den pågældende enhed bidrager til et bedre/sundere/mere sikkert samfund. Det kan fx være, når en vision for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) pointerer, hvordan god vejledning bidrager til, at flere unge kommer i uddannelse, hvilket gavner hele samfundet.

På den anden side kan visionen rette sig mod andre elementer end samfundet. Visionen kan fx være rettet mod den enkelte bruger. Dette er fx tilfældet, når et UU-center har en vision om at skabe en positiv forandring for den enkelte unge og bidrage til, at den unge kan realisere sine kompetencer og drømme.

De to elementer udelukker ikke hinanden, for en vision for UU kan sådan set både have et fokus på den enkelte unge og samtidig fokusere på det samfundsbidrag, som god vejledning også leverer. Det interessante er, at det samfundsorienterede indhold af visionen viser sig at have en betydning.

Studiet viser nemlig, at visionsledelse kun hænger positivt sammen med motivationen for at gøre noget godt for andre og samfundet (med andre ord public service motivation), når indholdet af visionen er rettet mod samfundet. Når visionen ikke har et samfundsfokus, er der faktisk ikke nogen sammenhæng mellem lederens visionsledelse og medarbejdernes motivation for at gøre godt for andre og for samfundet.  

Dette fund betyder derfor, at offentlige ledere skal forholde sig kritisk og refleksivt til indholdet af den vision, som de udvikler, deler og fastholder i deres daglige ledelsesarbejde. Studiet indikerer, at et vigtigt indholdselement i den sammenhæng er blikket ud mod det store samfund, og den forskel eller det bidrag, som organisationen kommer med.     

Forfatterne bag studiet er Marie Høstrup and Lotte Bøgh Andersen, og studiet er foretaget blandt medarbejdere hos færdselspolitiet og ungdommens uddannelsesvejledning. Du kan finde studiet her.

Formidling af ledelsesforskning