Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvilken læring kan offentlige og private topledere tage med til den næste krise?

Ledelsescenteret arrangerer toplederkonference

Foto: AU Foto

Topledere i den offentlige og private sektor har de seneste halvandet skulle håndtere en ny og uventet krise - coronakrisen. De har hurtigt og kompetent skullet reagere på akutte udfordringer med sundhed, økonomi og sammenhængskraft. Samtidig har de skullet fastholde eller redde organisations kerneproduktion samt forholde sig til medarbejdere, kunder og borgere, der pludselig havde andre behov, ønsker og adfærd. 

Det er en central topledelsesopgave at håndtere sådanne kriser. På kort sigt skal topledere fortolke krisen, og organisationen skal have en retning tilpasset krisesituationen. Organisationen skal komme igen i forhold til at realisere sine målsætninger. Når den akutte krise er overstået, skal man lære fra krisen. 

Coronakrisen har givet danske topledere en lang række erfaringer. De kan bruge disse erfaringer til at lære, hvordan den næste krise skal håndteres. De har erfaringer med at udøve deres lederskab i en ny og ukendt krisesituation. De har erfaringer med at føre deres organisationer og virksomheder igennem krisens muligheder og udfordringer. Og mange af dem har også erfaringer med pludselig at have en rolle med at bringe samfundet som helhed godt igennem krisen. Samfundssind har derfor også været et relevant begreb for topledere. 

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse vil hjælpe offentlige og private topledere med at lære fra disse erfaringer til den næste krise. Og vi vil samtidig styrke kontakten mellem topledere på tværs af sektorer, så deres fælles ansvar for samfundet i en krisesituation bliver tydeligt. 

Derfor afholder ledelsescenteret konferencen “Samfundssind og topledelse i en krisesituation” på onsdag den 17. november 2021 i Børssalen i den gamle Børsbygning. På konferencen deltager topledere fra både den offentlige og den private sektor. De kommer fra organisationer og virksomheder, som givet deres størrelse og rolle har stået med et stort ansvar under coronakrisen - ikke bare for organisationerne selv, men også for samfundet.

Der vil være indlæg fra private topledere som Per Bank, president og CEO for Salling Group, Peder Tuborgh, CEO for Arla Foods samt Jens Bjørn Andersen, Group CEO for DSV. Tilsvarende vil der være oplæg fra offentlige topledere som Svend Særkjær, departementschef i Sundhedsministeriet, Søren Kryhlmand, departementschef i Beskæftigelsesministeriet samt Dorthe Crüger, koncerndirektør i Region Hovedstaden. Der vil også være en række forskerindlæg. Centralt er dog de fælles diskussioner mellem toplederne, hvor deres erfaringer bliver til læring om, hvordan de skal håndtere den næste krise. 

Konferencens diskussioner vil blive fremstillet i en række hovedpointer om, hvad danske topledere og det danske samfund kan lære fra coronakrisen. Disse pointer vil blive formidlet til offentligheden.

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik vil deltage i dele af konferencen.