Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Betyder en master i ledelse og et jobskifte til en anden sektor det samme for mænds og kvinders karrierer?

Det korte svar er nej. Et nyt studie viser, at betydningen af at tage en master i ledelse og af mobilitet mellem sektorer eller politikområder er forskellig, når det kommer til mænds og kvinders karrierer i offentlige organisationer.

Foto: Jessica Lewis, Unsplash

At tage en master i ledelse – virker det ens for mænd og kvinder?

Bag det nye studie står adjunkt Müge Kökten Finkel, professor Melanie M. Hughes og lektor Caroline Howard Grøn. Caroline Howard Grøn fremhæver, at studiet både kommer med nye indsigter og såkaldt ”old news”:

”I studiet ser vi, at mænd generelt set har større chancer for at blive ledere for andre ledere end kvinder. Det er desværre ikke nogen nyhed. Men når vi kigger nærmere på betydningen af at tage en master i ledelse, kan vi se, at denne forskel næsten bliver udlignet. Med andre ord er en master i ledelse mere betydningsfuld for kvinder, når det angår ledelsesmæssige forfremmelser. Det er dermed med til at udligne forskellen mellem mænd og kvinders sandsynlighed for at avancere op ad karrierestigen”. 

Bliver mænd og kvinder belønnet ens for mobilitet?

På samme vis som med lederuddannelse har forskerne også set nærmere på, hvilken betydning sektormobilitet har for ledelsesmæssige forfremmelser. Sektormobilitet kan både være mobilitet mellem sektorer (fx mellem kommunalt og nationalt niveau) og mellem politikområder (fx mellem daginstitutionsområdet og ældreområdet). Her fortæller Caroline Howard Grøn:

”Vi kan se, at kvinder bliver belønnet mere karrieremæssigt for deres mobilitet end mænd. Men det betyder ikke, at kvinderne indhenter mændenes forspring. Der er stadigvæk en karrieremæssig forskel, der tipper til mændenes fordel, når vi tager højde for sektormobilitet”. 
 

Implikationerne – vigtigt at overveje bagvedliggende kønsforskelle

Caroline Howard Grøn vurderer, at studiet er med til at belyse vigtige, strukturelle forskelle, der har betydning for de ”gode råd”, som forskningen kan anvise:

”Generelt set viser forskningen, at lederuddannelser og sektormobilitet er faktorer, der kan sætte skub i lederkarrieren. Men vores undersøgelse viser netop, at disse to faktorer ikke virker ens for mænd og kvinder. Det er vigtigt, fordi det understreger, at det kan være hensigtsmæssigt at overveje potentielle kønsskævheder i de gode råd og anbefalinger, vi som forskere giver lederne”.  
 

Bag om studiet

  • Det nye studie er udgivet i tidsskriftet Review of Public Personnel Administration. Du kan finde hele studiet her.
  • Resultaterne bygger på data indsamlet af Ledelseskommissionen i 2017. Data består af spørgeskemabesvarelser fra 1.819 offentlige ledere.
  • I analyserne har forskerne set på ledelsesmæssige forfremmelser ved at skelne mellem ledere, der:
    • 1) er ledere af medarbejdere
    • 2) er ledere af ledere
  • Müge Kökten Finkel og Melanie M. Hughes er begge tilknyttet University of Pittsburgh (USA), hvor Müge Kökten Finkel tilmeld er leder af Ford Institute for Human Security. Caroline Howard Grøn er tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.