Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Årligt møde om centerets resultater og planer for kommende tiltag

13.05.2020 | Anders Valentin Bager

Foto: Kongehuset©️

Under Corona-krisen skal der stadig sættes retning - også for Ledelsescenterets virke. Tirsdag d. 12. maj holdt Governance Committee for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse sit årlige møde om centerets resultater og planer for kommende tiltag. På disse møder fastlægges ledelsescenterets overordnede retning, ligesom konstruktive forslag fra tidligere års møder allerede har udmøntet sig i nye forskningsprojekter.

Blandt deltagerne var Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, bestyrelsesformand for Købmand Herman Sallings Fond Jens Bjerg Sørensen, Professor Sandra M. Groeneveld fra Leiden Universitet, Professor Donald Moynihan fra Georgetown Universitet, privatsekretær Morten Roland Hansen samt repræsentanter fra Aarhus Universitet, hvor centeret hører hjemme.

Et vigtigt diskussionsemne var, hvordan centeret under Corona-krisen bedst muligt forsætter med at skabe og dele relevant ledelsesmæssig viden med offentlige (og private) ledere. Vigtigheden af internationalisering samt udfordringerne ved dette pga. Corona-krisen fyldte ligeledes meget. Centerledelsen fik også mange gode inputs til forskning i krisens betydning for ledelse. Medlemmerne af centerets governance committee understregede særligt vigtigheden af ledelsesevaluering og opfordrede centerledelsen til at fastholde, at sådanne evalueringer skal være fleksible og rettet mod læring, så de kan bidrage til bedre resultater. I det hele taget var en vigtig gennemgående iagttagelse, at den nuværende krise gør centerets vision om at bidrage til en bedre offentlig sektor gennem bedre ledelse endnu mere relevant. Pointen om, at private og offentlige ledere kan lære af hinanden stod også stærkt, og det meget konstruktive samarbejde på tværs af de forskellige fagligheder i Aarhus BSS blev nævnt flere gange.    

Nyheder