Kvalitetspraksis for uddannelsesområdet på [FAKULTETS NAVN]

Kvalitetspraksis for uddannelser på [FAKULTET] [(FAKULTET_FORKORTELSE)] er et redskab for studienævnsmedlemmer, uddannelsesansvarlige, studieadministratorer, medlemmer af fakultetsledelsen og andre med ansvar for sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet. 
Kvalitetspraksissen beskriver processer, roller og ansvar på [FAKULTET_FORKORTELSE] for hver af de fem delpolitikker i Aarhus Universitets kvalitetspolitik:

 

Struktur og forløb
Rekruttering og studiestart Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet
Studiemiljø

Nedenfor findes desuden retningslinjer, turnusplaner og procesbeskrivelser for de årlige statusmøder samt de femårlige uddannelsesevalueringer på uddannelsesniveau.

Årlige statusmøder på [FAKULTET_FORKORTELSE]

Teksten skal indeholde:

- procesbeskrivelse for fakultetets statusmøder
- turnusplan for statusmøder
- rammerpapirer mv.

Uddannelsesevalueringer på [FAKULTET_FORKORTELSE]

Tekst skal indeholde:
- Turnusplan
- Procesbeskrivelse
- Rammer og retningslinjer for evaluering
- andet goth fra havet?