Status på ytringsfriheden i Danmark

Ytringsfriheden i Danmark har stor folkelig opbakning, konkluderer Ytringsfrihedskommissionen i en ny betænkning. Vi skal dog huske at værne om den og ikke blot tage den for givet. Professor i statskundskab Rune Stubager er et af personerne bag det store arbejde.

05.05.2020 | Ingrid Marie Fossum

Professor Rune Stubager og de andre medlemmer af Ytringsfrihedskommissionen giver en status på ytringsfriheden i Danmark. Foto: Ashraf Rachid

Professor i statskundskab Rune Stubager udgør et af ti medlemmer i Justitsministeriets Ytringsfrihedskommission, som de seneste to år har arbejdet med at beskrive ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark. Det er mundet ud i en knap 1000 sider lang betænkning, hvor kommissionen også giver anbefalinger til, hvordan vi kan værne om ytringsfriheden. Kommissionen konkluderer med, at det generelt går godt med ytringsfriheden, som har stor folkelig opbakning i Danmark. Men kigger man nærmere på de forskellige delaspekter, er der plads til forbedring. Det gælder f.eks. ytringer på sociale medier.

Den teknologiske udvikling har åbnet op for, at rigtig mange kan mene noget om noget og give offentligt udtryk for det, især på de sociale medier. Men ikke alle tør udtrykke deres mening i frygt for at blive kritiseret. Trusler, vold og chikane øger i omfang, når man støder på ytringer, som man ikke selv er enig i, viser Ytringsfrihedskommissionens betænkning.

Ytringsfrihedskommissionen har lavet en stor befolkningsundersøgelse, hvor Rune Stubager og også lektor i statskundskab Kristina Bakkær Simonsen har spillet en stor rolle. Her spørger de til danskernes holdninger til og oplevelser af ytringsfrihed. Undersøgelsen viser også den negative tendens med manglende accept af andres modsatrettede synspunkter. Kommissionen mener, der bør slås ned på trusler, vold og chikane ved hjælp af styrket retshåndhævelse. Desuden anbefaler de en indsats for en bedre debatkultur og opfordrer civilsamfundet til at spille en meget aktiv rolle i den forbindelse.

Med de sociale medier følger også faren for fake news. Selvom fake news er et problem i dagens samfund, anbefaler kommissionen ikke at forbyde fake news, da et forbud vil skade mere, end det vil gavne. Desuden lægger de vægt på, at den danske befolkning er veluddannet og godt rustet til at sortere i informationsstrømmen.

“Selvom befolkningens opbakning til ytringsfriheden på overfladen er høj, finder jeg det bekymrende, at vores undersøgelse viser, at opbakningen falder markant, når man kradser bare lidt i overfladen,” siger Rune Stubager.

”Store dele af befolkningen er ikke umiddelbart villige til at lade kontroversielle grupper eller synspunkter komme frem i debatten. Den manglende støtte til ytringsfriheden, når det kommer til ytringer, man ikke bryder sig om, kan konstateres i brede dele af befolkningen, men problemet er desværre større i visse minoritetsgrupper. Det kalder på handling fra myndigheder og civilsamfund. I en tid med mange hjælpepakker, bør vi overveje en hjælpepakke til demokratiet, der også kan rumme andre af kommissionens forslag,” udtaler Rune Stubager.

Ytringsfrihedskommissionen: 

 • Fhv. nationalbanksdirektør, Nils Bernstein (Formand)
 • Dr. phil. Bodil Due, Arts, Aarhus Universitet
 • Professor i forfatningsret, ph.d. Jens Elo Rytter, Københavns Universitet
 • Professor i statskundskab, ph.d. Rune Stubager, Aarhus BSS på Aarhus Universitet
 • Chefredaktør Jakob Nielsen, Altinget
 • Advokat, dr.jur. Jonas Christoffersen
 • Seniorforsker Flemming Rose, Cato Institute
 • Direktør Jacob Mchangama, Tænketanken Justitia
 • Direktør og formand Vibe Klarup, Hjem til Alle og regeringens Udsatteråd
 • Advokat, ph.d. Vibeke Borberg
 • Udlandsredaktør Anna Libak, Weekendavisen

Ytringsfrihedskommissionens betænkning:

Del 1:

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/betaenkning_nr._1573_2020_del_1.pdf

Del 2:

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/betaenkning_nr._1573_2020_del_2.pdf

Ytringsfrihedskommissionens befolkningsundersøgelse:

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/ytringsfrihedsundersoegelse.pdf

Samfund og politik