Pris for bedste artikel i JBPA

Martin Bækgaard og Søren Serritzlew vinder pris for bedste artikel udgivet i tidsskriftet Journal of Behavioral Public Administration (JBPA) i 2019.

22.04.2020 | Ingrid Marie Fossum

Martin Bækgaard Foto: Ingrid Fossum

Søren Serritzlew Foto: Ingrid Fossum

I deres prisvindende artiklel “Performance information in politics: How framing, format, and rhetoric matter to politicians’ preferences” viser professorerne Martin Bækgaard og Søren Serritzlew, hvor vigtig vinkling og brug af bestemte argumenter er for at påvirke lokalpolitikere i deres beslutningstagning.

Forskerne har sammen med tre italienske forskere undersøgt, hvad der får italienske lokalpolitikere til at bruge penge på skolemad. 1.406 italienske lokalpolitikere har deltaget i spørgeskemaeksperimentet.

Undersøgelsen viser, at politikerne er villige til at bruge flere penge på skolemad, hvis de får negativt vinklet information om, hvordan skolerne klarer sig.

Retorikken i informationen har også betydning. Politikerne er mere villige til at bruge penge på skolemad, når de får at vide, at den vil gøre det muligt for børnene at spise mad, der er sund og etisk produceret. Dette argument virker bedre end appeller til følelser (afhjælpe forældres bekymringer) eller logik (bedre omkostningseffektivitet).

Endelig er det format, politikerne modtager informationen i, også vigtig. Grafisk information, som er nem at afkode, får politikerne til at bevare status quo og bevillige den samme pose penge til skolemad.

”Vores undersøgelse af vinkling, argumenttyper og formatet af information har en almenmenneskelig karakter. Vi har derfor grund til at tro, at de også er relevante for danske kommunalpolitikere. Særlig interessant er det, hvor vigtigt det er, at informationen præsenteres grafisk frem for som tekst,” siger Martin Bækgaard.

Prisvinderne er:

Den videnskabelige artikel “Performance information in politics: How framing, format, and rhetoric matter to politicians’ preferences” kan læses i sin helhed i Journal of Behavioral Public Administration (JBPA).

Priser