Politik og forvaltning

En klassiker i den danske forvaltningslitteratur udkommer nu i 4. udgave. Bogen er forfattet af Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen og Marius Ibsen.

16.08.2017 | Ingrid Marie Fossum

Bogens omdrejningspunkt er forvaltningen, som den ser ud nu efter det senere årtis store administrative reformer, som på afgørende vis har skabt en ny forvaltning og nye styringsformer. Samtidig viser bogen, at den danske forvaltningstradition fortsat slår stærkt igennem. Trods vidtgående ændringer og europæisering har dansk forvaltning bevaret mange af sine historiske grundtræk: Der er eksempelvis stadig et tæt og fortroligt samarbejde mellem den politiske ledelse og embedsværket, og den danske forvaltning er på verdensplan kendetegnet ved meget få politiske udnævnelser. Ud over at beskrive den danske forvaltning beskæftiger bogen sig også med kernen i EU's forvaltning, Kommissionen, dens organisation og institutioner samt dens tætte samspil med de nationale forvaltninger.

 

 

 

Nye bøger