Nyhed

Nye bøger

Ny bog: ”I politikkens vold”

Demokrati og politik stiller store krav til lederne i det offentlige. Det fortæller Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen, henholdsvis professor emeritus og professor i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Aarhus BSS

I politikkens vold
I politikkens vold Foto: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Lederne af institutioner og myndigheder indtager en nøgleposition. De forvalter store budgetter, og det er dem, der står med den tunge opgave at lede ofte meget store medarbejdergrupper. Samtidig er det i folkestyret et ufravigeligt krav, at de gør det inden for en politisk ramme. Ny bog fra Jurist- og Økonomforbundets Forlag viser, at lederne kun kan løfte denne opgave, hvis de har et sikkert kendskab til det politiske spil og det politiske system i kommuner, regioner og staten.

”I politikkens vold” tager konsekvensen af dette grundvilkår. Den ser det som en nødvendig konsekvens af folkestyret, som indebærer, at ledelsen i den danske offentlige sektor i sidste instans ligger hos folkevalgte politikere. Forfatterne viser, hvordan lederne af institutioner og myndigheder agerer i det daglige under disse politiske vilkår. De viser samtidig, med udgangspunkt i den politologiske forskning, hvilke muligheder lederne har for at handle, og hvilke politiske faldgruber de risikerer at falde i, når de handler. Det sker i fire sammenhænge, som alle offentlige ledere kender:

• Når der bliver lagt budgetter, og når der bliver dekreteret sparetid.

• Når ledelsen skal lede medarbejdere, der er organiseret i meget stærke og politisk meget aktive fagforeninger.

• Når organisationen bliver ændret for at effektivisere, men hvor erfaringen viser, at der er meget usikker sammenhæng mellem organisation og effektivitet.

• Når ”en møgsag” pludselig truer med at vælte rigtigt meget, inklusive ledelsen, omkuld.

Endelig sætter bogen realisme på dagsordenen. Mange velmenende tiltag forudsætter, at politikere, topembedsmænd og lederne af institutioner og myndigheder formår meget mere end menneskeligt muligt. Forfatterne baserer i stedet deres analyse og deres råd på den realistiske antagelse, at politikere, embedsmænd og ledere ikke er overmænd og –kvinder, men begrænset rationelle som alle andre mennesker.

Oops, an error occurred! Code: 20211025220240eabd70fa