Mindeord om Erik Damgaard

Professor, dr. scient.pol., Erik Damgaard er død, 69 år gammel, og dermed har Institut for Statskundskab mistet en højt skattet kollega og tidligere medarbejder.

13.08.2013 | Thomas Pallesen

Erik Damgaard var professor i komparativ politik i næsten 25 år fra 1985 til sin pensionering i 2009.

Erik Damgaard var en af de fremmeste parlamentsforskere, der i særlig grad beskæftigede sig med det danske Folketing og parlamenterne i de øvrige nordiske lande, meget ofte i samarbejde med hans omfattende netværk af udenlandske kollegaer. De bøger, han skrev og redigerede, om de parlamentariske forhold i Norden (Parliamentary change in the Nordic countries, 1992), de nordiske parlamenters udfordringer som følge af EU-medlemsskabet (Delegation and accountability in European integration: the Nordic parliamentary democracies and the European Union, 2000) og den økonomiske krise i Vesteuropa (The Politics of economic crisis: lessons from Western Europe, 1989) findes alle på mere end 100 biblioteker verden over. På dansk er han i særlig grad kendt for sin disputats fra 1977, Folketinget under forandring, der undersøgte de stående udvalgs betydning for organiseringen af folketingsarbejdet, Dansk demokrati under forandring, der blev udgivet i forbindelse med Institut for Statskundskabs 25 års jubilæum i 1984 samt hans bidrag til Folketingets Magtudredning, Folkets styre, i 2003, hvori han sammenfattede erfaringerne fra de mange undersøgelser, der er foretaget af Folketinget og dets relationer til omverdenen.

Erik Damgaard var tidligt i sin karriere på forskningsophold på Yale, og han var en de første danske politologer, der publicerede sine forskningsresultater i anerkendte internationale tidsskrifter, herunder det absolutte toptidsskrift The American Journal of Political Science. I den forstand har han været en foregangsmand og inspirationskilde for sine kollegaer og en af grundlæggerne af det moderne Institut for Statskundskab, der retter sig imod og har ambitioner om at være en anerkendt del af det internationale forskningssamfund.

Som påskønnelse af hans forskningsmæssige indsats blev Erik Damgaard i 1980 tildelt Aarhus Universitets fineste forskningsmæssige anerkendelse, Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris.

Erik Damgaard har gennem årene varetaget en lang række administrative poster på Aarhus Universitet. Han har været formand for det daværende fagråd og medlem af det tidligere konsistorium. Han vil blive husket med taknemmelighed for sin store og mangeårige indsats som administrator af Sandbjerg og som institutbestyrer på Institut for Statskundskab. 

På vegne af Institut for Statskundskab, Institutleder Thomas Pallesen

Navne