Nyhed

Navne

Bøgh Andersen med i Ledelseskommissionen

Lotte Bøgh Andersen er udnævnt som medlem af regeringens nye Ledelseskommission. Sammen med offentlige og private topledere skal hun være med til at kortlægge og analysere offentlig ledelse samt give anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af offentlig ledelse i fremtiden.

Professor Lotte Bøgh Andersen forsker og underviser i ledelse, adfærd og målopnåelse i private og offentlige virksomheder. Foto: Lars Kruse

”Som ledelsesforsker glæder jeg mig ekstra meget til at indgå i denne dialog. Ny viden om ledelse og styring skabes nemlig netop i et konstruktivt samspil mellem praktikere og forskere.

For at Ledelseskommissionen kan forny dialogen om, hvad god offentlig ledelse er, vil det være oplagt at inddrage mange forskellige perspektiver på dette spørgsmål. Jeg håber, at arbejdet vil blive præget af gensidig respekt mellem ledere, beslutningstagere, medarbejdere og eksperter, gerne med inddragelse af erfaringer fra mange forskellige typer offentlige og private organisationer,” siger Lotte Bøgh Andersen.

Uddrag fra Finansministeriets Kommissorium for ledelseskommissionen:
”Regeringen ønsker et friere, rigere og mere trygt Danmark. Det er derfor en hovedprioritet for regeringen at gennemføre en fornyelse af den offentlige sektor. Et væsentligt element i fornyelsen er offentlig ledelse. God ledelse giver bedre kvalitet i velfærdsydelserne og bidrager dermed til den bedst mulige velfærd for pengene til gavn for borgere og virksomheder. 

Regeringen har en klar ambition om, at ledelse skal være af højeste kvalitet i den offentlige sektor – både når vi sammenligner os internationalt, og når vi sammenligner os med andre dele af samfundet. Bedre ledelse er således et centralt spor i arbejdet med at forny den offentlige sektor og få mere og bedre velfærd for pengene.

Der er brug for at sætte fokus på de ledelsesmæssige rammevilkår og på, at den nuværende praksis for at rekruttere, udvikle og forfremme ledere medvirker til at skabe de bedste resultater. Best practice skal udnyttes bedre på tværs af den offentlige sektor, ligesom erfaringer i højere grad skal deles mellem den private og offentlige sektor.  Regeringen nedsætter derfor en ledelseskommission, der skal kortlægge og analysere offentlig ledelse og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af offentlig ledelse i fremtiden – såvel i kommuner, regioner og staten, herunder uddannelsesområdet.

Oops, an error occurred! Code: 202109260418292cb299f4