9,8 millioner til forskning i uddannelseskvalitet

Professor Carter Bloch modtager 9,8 millioner til sit projekt om at fremme kvaliteten af videregående uddannelser. Bevillingen kommer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Professor i statskundskab Carter Bloch ved Center for Forskningsanalyse på Aarhus BSS forsker i, hvordan man kan fremme kvaliteten af videregående uddannelser. Foto: AU Foto

Professor i statskundskab Carter Bloch ved Aarhus BSS har modtaget 9.834.854 kr. fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse til sit projekt ”Pathways to Improve Quality in Higher Education” (PIQUED).

Midlerne gør det muligt for ham og forskerkollegaerne at skaffe ny, forskningsbaseret viden om, hvordan kvaliteten af videregående uddannelser i Danmark bedst kan forbedres.

”Jeg er meget glad for at modtage bevillingen og dermed få muligheden for at arbejde i dybden med dette interessante område,” udtaler Carter Bloch, som arbejder ved Center for Forskningsanalyse ved Aarhus BSS.

”Med vores projekt håber vi at kunne bidrage til en bedre forståelse af, hvordan man arbejder med uddannelsesudvikling på danske universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Vi håber også at kunne identificere, hvilke kvalitetsfremmende tiltag der har haft størst succes,” fortsætter Carter Bloch.

Nu ser han frem til at samarbejde med danske og internationale forskere og miljøer, der arbejder med konkrete tiltag for at fremme uddannelseskvalitet.

Projektbeskrivelse “Pathways to Improve Quality in Higher Education” (PIQUED):

Der er ikke ét entydigt bud på, hvad kvalitet er eller bør være i det danske videregående uddannelsessystem. Kvalitetsbegrebet er diverst og omdiskuteret. Det samme er forsøgene på at estimere effekten af kvalitetsfremmende initiativer. PIQUED (Pathways to Improve Quality in Higher Education) vil tilvejebringe ny, forskningsbaseret viden om kvalitetsudviklingsarbejdet, dets effekter og målingen af disse.

Målet med projektet er at tilvejebringe en inklusiv, kontekst-sensitiv evidens om veje til forbedring af kvaliteten af videregående uddannelser i Danmark.

Projektet undersøger, hvordan uddannelseskvalitet konceptualiseres, og hvordan det adresseres gennem kvalitetsfremmende tiltag. På baggrund af international forskning, eksisterende kvalitetsindikatorer og en dybdegående, empirisk dataindsamling hos interessenter fra universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier på tværs af fagområder vil projektet identificere faktorer, som bidrager til forøget uddannelseskvalitet.

Dernæst vil PIQUED foretage tre effektstudier af konkrete kvalitetsfremmeinitiativer på henholdsvis Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Professionshøjskolen Metropol. De casebaserede effektstudier kobler stringent, kvantitativ metode med dybdegående kvalitativ analyse.

Endelig vil PIQUED kritisk vurdere eksisterende praksis mht. dokumentation og måling af kvalitetsfremmende tiltag i uddannelsessektoren. Projektet vil udvikle nye metoder og indikatorer til under-støtte af kvalitetsfremmende arbejde og estimeringen af, hvad der virker. PIQUED vil således bidrage til uddannelsesudvikling og beslutningstagning på vejen mod forbedret uddannelseskvalitet.

Oops, an error occurred! Code: 2022092808325156f65be0