6 millioner til CFA-professor

Jesper Wiborg Schneider har modtaget 5,98 millioner fra Styrelsen for Forskning og Innovation til projekt om forskningsintegritet.

Jesper Wiborg Schneider
Jesper Wiborg Schneider

Professor Jesper Wiborg Schneider ved Center for Forskningsanalyse har modtaget en bevilling på 5.980.160 kroner for at forske i forskningsintegritet. Projektet går under navnet PRINT: Practices, Perceptions, and Patterns of Research Integrity.

Formålet med projektet er at give en detaljeret kortlægning og en forbedret forståelse af den nuværende forskningspraksis og forskningsintegritet i Danmark. Hensigten er blandt andet at udnytte den frembragte viden til at støtte bestræbelserne på at styrke integriteten i dansk forskning, f.eks. via implementeringen af den danske kodeks for forskningsintegritet.

Tvivlsom forskningspraksis vil være i fokus. Forskningssnyd får megen opmærksomhed, men er rent faktisk sjældne fænomener. Tvivlsom forskningspraksis er derimod langt mere udbredt og sandsynligvis et langt større problem for forskningen og det omgivende samfund. Projektet vil identificere og karakterisere forskellige tvivlsomme praksisser på tværs af alle større forskningsområder og vil undersøge mulige forklaringer bag disse.

Forskningsprojektet, dets analyser og resultater rækker dog længere ud end Danmark. Integritet i dansk forskning kan ikke undersøges isoleret. Projektet vil derfor undersøge de danske forhold i en international kontekst.

Projektet vil gennemføre et stort survey, hvor alle danske forskere får mulighed for at besvare spørgsmål omkring deres opfattelse af integritet, og surveyet vil ligeledes blive udsendt til et stort antal internationale forskere for på den måde at kunne sammenligne forholdene på tværs af lande.

Survey-undersøgelsen understøttes af analyser, hvor tvivlsomme forskningspraksisser identificeres i forskningslitteraturen for på den måde at frembringe et supplerende billede af omfanget og mulige forklaringer. 

(Teksten er taget fra PRINT-projektbeskrivelsen.)

Oops, an error occurred! Code: 202209261632090a342cbd