5 millioner i Horizon 2020-midler til CFA

Center for Forskningsanalyse (CFA) ved Institut for Statskundskab har fået 5 millioner kroner fordelt på tre projekter om henholdsvis etik og integritet i forskning, ansvarlighed i biovidenskabelig forskning samt evaluering af ligestillingsinitiativer i forskning og innovation.

Foto: Colourbox.com

Der er for nylig truffet afgørelse om tildeling af bevillinger under det tværgående Horizon 2020 program ’Science with and for Society’, der støtter forskning og koordinationsaktiviteter vedrørende relationen mellem samfund og videnskab. CFA har igennem de seneste 10 år haft stor succes med ansøgninger under programmet og er også denne gang blevet tildelt forskningsmidler.

Lektor og forskningsleder Evanthia Kalpazidou Schmidt har fået midler til de to projekter EFFORTI og STARBIOS 2. Formålet med EFFORTI, der står for “Evaluation Framework for Promoting Gender Equality in Research and Innovation”, er at undersøge effekterne af ligestillingsinitiativer på forskning og innovation i Europa med fokus på det nationale niveau. Projektkonsortiet koordineres af Fraunhofer og består af seks partnere.

Projektet STARBIOS 2, som står for ”Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences”, består af hele 12 partnere fra Europa, Nord- og Sydamerika og koordineres af Tor Vergata Universitetet i Rom. Projektet skal bidrage til at fremme Europa Kommissionens strategi for ansvarlig forskning og innovation inden for det biovidenskabelige område ved at udvikle og implementere handlingsplaner på udvalgte universiteter. CFA har særligt en intern evalueringsrolle i projektet.

Centerleder ved CFA, Niels Mejlgaard, har fået midler til projektet ENERI, ”The European Network of Research Ethics and Research Integrity”. Projektkonsortiet koordineres af Universitetet i Bonn og involverer 11 partnere i alt. Projektet skal etablere netværk mellem europæiske institutioner, der arbejder med forskningsetik og forskningsintegritet og skal identificere indikatorer for forskningsinstitutioners praksis på området.

CFA modtager godt og vel 5 millioner DKK ud af den samlede bevillingsværdi på omkring 50 millioner DKK for de tre projekter. Ud over de tre nævnte projekter bidrager CFA til et fjerde Horizon 2020-finansieret projekt, SMART-MAPS, som koordineres af lektor Francesco Lescai fra Institut for Biomedicin ved AU.

Yderligere info

Niels Mejlgaard, centerleder
Center for Forskningsanalyse
Aarhus BSS
nm@ps.au.dk
8716 5895 / 2029 0042

Evanthia Kalpazidou Schmidt, lektor, forskningsleder
Center for Forskningsanalyse
Aarhus BSS
eks@ps.au.dk 
8716 5896

Oops, an error occurred! Code: 202209261039384a483e0b