Nyhed

Bevillinger

2,9 millioner fra DFF til forskning i samspillet mellem religion og politik

Professor i statskundskab Jørgen Møller har modtaget 2,9 millioner fra Danmarks Frie Forskningsfond til sit projekt om den katolske kirkes rolle i dannelsen af det moderne Europa.

Jørgen Møller
Professor i statskundskab Jørgen Møller Foto: Ove Smedegaard

Danmarks Frie Forskningsfond har i denne runde uddelt forskningsbevillinger for 55 millioner kroner til AU, hvoraf 14,7 millioner går til forskere på Aarhus BSS, herunder professor i statskundskab Jørgen Møller.

Jørgen Møller modtager en DFF Forskningsprojekt 1-bevilling inden for Samfund og Erhverv på 2,9 millioner kroner. Hans projekt ’The Catholic Origins of the Rise of Europe (CORE)’ undersøger den rolle, som religion har spillet i dannelsen af det moderne demokrati, retsstaten og markedsøkonomien i Europa.

Jørgen Møller beskriver projektet som følger:

”Samfundsforskere har i stigende grad betonet samspillet mellem religion og politik, herunder i studier af demokratiseringsprocesser og økonomisk udvikling. Men betydningen af dette samspil er blevet ignoreret – eller i hvert fald negligeret – i en af de seneste årtiers mest prominente forskningsdagsordener, nemlig studiet af ”the Rise of Europe”.

Denne litteratur beskæftiger sig med de historiske årsager til, at det moderne demokrati, den moderne retsstat og den moderne markedsøkonomi opstod i Europa, og forskere har søgt tilbage til høj- og senmiddelalderen for at identificere rødderne til disse udviklinger. Middelalderens Europa var imidlertid en dybt religiøs kontekst, hvor den katolske kirke var allestedsnærværende. Eksempelvis har ny forskning demonstreret, hvordan politisk repræsentation og politisk samtykke – de to principper, parlamenter eller repræsentative institutioner historisk er baseret på – blev udviklet inden for kirken og efterfølgende spredt af gejstlige til sekulære politiske sammenhænge. Historikere har ligefrem argumenteret for, at det ikke giver mening at adskille sekulære og gejstlige udviklinger i studiet af middelalderen.

CORE forsøger på den baggrund at bringe religion ind i studiet af ”the Rise of Europe”. Vi gør dette ved at kode et nyt datasæt over udviklinger i middelalderens byer og analysere dette samt anden relevant data ved hjælp af en kombination af kvantitative og kvalitative metoder.”

Oops, an error occurred! Code: 20210922020256f102cfe1