Nye bøger

21.08.2014 | Nye bøger

Ny bog: Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Bogen er redigeret af Lotte Bøgh Andersen (AU), Peter Bogetoft (CBS), Jørgen Grønnegård Christensen (AU) og Torben Tranæs (Rockwool Fondens Forskningsenhed).

12.08.2014 | Nye bøger

Ny bog: Offentlig forvaltning - et politologisk perspektiv

Jens Blom-Hansen, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew deler ud af deres viden om offentlig forvaltning i den nye lærebog.

12.08.2014 | Nye bøger

Ny bog: Budgetlægning og offentlige udgifter

Peter Munk Christiansen har redigeret bogen, som introducerer de centrale teorier om offentlige budgetter og udgifter, nogle klassiske dilemmaer knyttet til de offentlige budgetsystemer og de faktisk forekommende budgetsystemer i stat, regioner og kommuner.

23.06.2014 | Nye bøger

Ny bog: Samfundsvidenskabelig tekstanalyse

I deres nye bog guider Morten Brænder, Christoffer Kølvraa og Carsten Bagge Laustsen læserne gennem hele testanalysens spektrum fra sætning over diskurs til samfundsmæssig kontekst.

19.06.2014 | Nye bøger

Ny bog: The Right and the Welfare State

I sin nye bog undersøger Carsten Jensen konservative og liberale regeringers velfærdsstatspolitik. Han viser, at borgerlige regeringers politik på de sociale områder er mere forskelligartede end hidtil antaget.

12.06.2014 | Nye bøger

Ny bog: The Rule of Law: Definitions, Measures, Patterns, and Causes

I denne bog leverer Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning en kritisk diskussion af, hvad en retsstat er, hvordan den kan måles, og hvad der forklarer nationale forskelle i respekt for retsstatsprincipper.

13.05.2014 | Nye bøger

Ny bog: Demokrati - opfattelser, udviklinger, årsager og virkninger

Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning præsenterer forskellige demokratiopfattelser og giver et overblik over demokratisk udvikling i forskellige perioder og verdensregioner. De diskuterer desuden årsagerne til og konsekvenserne af demokrati.

12.05.2014 | Nye bøger

Ny bog: Regelstaten

I en ny bog dokumenterer Mads Leth Felsager Jakobsen og Peter Bjerre Mortensen, at der i perioden fra 1989 til 2011 har været en vækst i mængden af love og bekendtgørelser i Danmark.

06.03.2014 | Nye bøger

Ny bog: Styring og motivation i den offentlige sektor

Styring i den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for at virke demotiverende. Den problemstilling tager Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen fat på i ny bog.

19.02.2014 | Nye bøger

Ny bog: The Good Society - A Comparative Study of Denmark and Switzerland

Fem forskere - heriblandt Peter Nannestad og Martin Paldam fra Aarhus Universitet - har sammenlignet den danske og schweiziske velfærdsmodel og kommer i en ny bog med bud på, hvordan velfærdsstaten kan bevares.

Viser resultater 91 til 100 ud af 100

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10