Forskningsnyhed

Forskningsnyhed

Veldokumenteret sammenhæng mellem ulighed i ressourcer og væbnet konflikt

Ulige fordeling af ressourcer i form af indtægt eller jord øger risikoen for politisk ustabilitet såsom protest, væbnet konflikt og i sidste ende revolution.

”Sammenhængen mellem ulige fordeling af ressourcer og politisk ustabilitet har bekymret politiske teoretikere siden Aristoteles’ tid,” hævder ph.d.-studerende i statskundskab Henrikas Bartusevi?ius fra Aarhus Universitet.

”I mange år manglede vi et endeligt svar på, hvorvidt der var en sammenhæng,” forklarer han. ”I dag ser det derimod ud til, at der er enighed blandt politologerne – i hvert fald i forhold til interne væbnede konflikter.”

Ulighed påvirker konflikter

I et globalt, statistisk studie om forskelle i indtægt og uddannelse baseret på data fra 1961-2009 viser Bartusevi?ius, at stor ulighed øger risikoen for interne væbnede konflikter. Han underbygger dette i en række casestudier bl.a. om zapatisternes oprør i Mexico og maoist-oprøret i Nepal. Fundene er i høj grad på linje med anden ny forskning på området.

”Sammenhængen mellem ulighed og konflikt ser nu ud til at være veldokumenteret såvel teoretisk, statistisk og med en række casestudier, som foreslår at, at forholdet mellem ulighed og intern væbnet konflikt er markant,” konkluderer han.

Forsvar af afhandling

Henrikas Bartusevi?ius forsvarer sin ph.d.-afhandling ”The inequality-conflict nexus re-examined” ved et offentligt forsvar fredag 13. december kl. 14.15 i bygning 1333, auditorium 1. 

Yderligere info


Henrikas Bartusevi?ius
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Mail: henrikas@ps.au.dk
Telefon: 8716 5594
Web